När Gustav II Adolf under brinnande krig 1611 efterträdde fadern Karl IX ägde något av ett politiskt systemskifte rum. Genom en kungaförsäkran bands denne till samverkan med råd och ständer. Riksrådet fick en klart anvisad roll i riksstyrelsen. Det

(39 av 275 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Utbildning och administration

Det politiska systemskiftet i Sverige 1611 låg även på ett mer personligt plan. Högadelns ledare, rikskanslern Axel Oxenstierna, och

(19 av 129 ord)

Ekonomiska och demografiska förutsättningar

Den militära upprustningen gällde alla delar av krigsmakten. En satsning på svenskt krigsfolk i stället för värvat utländskt hade både kostnads- och pålitlighetsaspekter. Men stora manskapsförluster tärde hårt på

(29 av 207 ord)

Trettioåriga kriget

Den aktiva utrikespolitiken riktades efter Stolbovafreden mot Polen. Riga och hela Livland erövrades 1621–26, varefter det till polska Preussen överflyttade kriget avslutades med stilleståndet i Altmark 1629, som gav Sverige Livland och under sex år

(35 av 248 ord)

Drottning Kristina

Vid Gustav II Adolfs död ärvdes kronan av dennes sexåriga dotter Kristina. Förmyndarregeringen, verksam under hennes omyndighetstid fram till 1644, dominerades

(21 av 144 ord)

Källangivelse
Nationalencyklopedin, Stormaktspolitiken tar form. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/stormaktstiden/stormaktspolitiken-tar-form