surrealism (franska surréalisme, av sur ’över’ och réalisme ’realism’), internationell konstriktning som av rörelsens ledare och teoretiker, poeten André Breton, i

(21 av 143 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Bildkonst

Medan surrealismen i sitt inledande stadium 1919–24 främst var en litterär rörelse (se nedan), blev bildkonsten efter mitten av 1920-talet allt viktigare och så småningom dominerande. År 1928 sammanfattade Breton sina synpunkter på den surrealistiska bildkonsten i den viktiga boken ”Le Surréalisme et la peinture”, och 1930 utgav han det andra surrealistiska manifestet, som innebar en revision av det första: automatismens möjligheter kändes nu begränsade, och

(66 av 466 ord)

Litteratur

Surrealismen har sina litterära rötter i bl.a. 1700-talets skräckroman, i de Sades och vissa tyska romantikers skrifter, hos franska symbolister och dadaister samt hos Apollinaire, vilken 1917 lanserade termen. I surrealismens första manifest (1924) framhöll André Breton att de surrealistiska språkformerna bäst lämpade sig för dialog, som utgjorde ett smidigt instrument för

(52 av 371 ord)

Film

Det tidigast kända exemplet på experimentfilm med surrealistiska drag var dadaisten Man Rays ”Emak Bakia” (1926), som med hjälp av optiska trick skildrade en kvinnas mentala tillstånd. Rays följande film ”L’Étoile

(31 av 217 ord)

Medverkande

  • Jan Aghed
  • Jan Torsten Ahlstrand
  • Magnus Röhl
  • Sverker R. Ek

Litteraturanvisning

Konst:
R. von Holten, Surrealismen i svensk konst ( 1969);
M. Nadeau, Histoire du surréalisme suivie de documents surréalistes ( 1964);
G. Qvarnström (utgivare), Moderna manifest 2–3: Surrealism ( 1973);
W.S. Rubin, Dada and Surrealist Art ( 1968);
J.-G. Sjölin, Den surrealistiska erfarenheten ( 1981).
Litteratur och drama:
A. Balakian, Surrealism, the Road to the Absolute ( 2:a upplagan 1972);
J. Chénieux-Gendron, Le Surréalisme ( 1984);
J. Pierre, L’Aventure surréaliste autour d’André Breton ( 1986).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, surrealism. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/surrealism