svavelsyra, H2SO4, färglös, starkt vatten­upptagande vätska, i vattenlösning

(8 av 18 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Egenskaper

I ren, vattenfri form är svavelsyra en färglös, tjockflytande och tung vätska med fryspunkt 10,4 °C, kokpunkt 279,6 °C och densitet 1,8356 g/cm3 vid 15 °C. Den bildas genom reaktion mellan svaveltrioxid och vatten under stark värmeutveckling:

SO3 + H2O ⇒ H2SO4

Med vatten bildar svavelsyra också under värmeutveckling en serie hydrater med sammansättningen H2SO4·n H2O, där n är 1, 2, 3, 4 eller 6. Hydraterna har smältpunkterna

(64 av 553 ord)

Framställning och produktion

Svavelsyra framställs ur svaveldioxid, SO2. Den primära råvaran är ofta elementärt svavel, som förbränns till svaveldioxid i luft vid temperaturer över 1 500 °C. I USA tillverkades 1994 79 % av all svavelsyra ur svavel. Svavelkis (FeS2), svaveldioxidhaltiga gaser från rostning av sulfidmalmer av främst koppar, bly, molybden, nickel och zink samt svaveldioxid återvunnen ur förorenad svavelsyra från industrin används också. Även svavelväte, H2S, utnyttjas efter förbränning med

(65 av 486 ord)

Användning

Ett lands produktion och konsumtion av svavelsyra har länge tagits som ett mått på landets industriella utvecklingsnivå. Så är

(19 av 131 ord)

Historik

Svavelsyra framställdes redan på 1200-talet under namnet vitriololja genom upphettning av alun eller järnvitriol eller genom bränning av svavel med salpeter i glaskärl i närvaro av vatten. Större kvantiteter, som behövdes bl.a. för Leblanc-processen, kunde

(35 av 244 ord)

Medverkande

  • Lars Ivar Elding
Källangivelse
Nationalencyklopedin, svavelsyra. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/svavelsyra