svin, tamsvin, domesticerade former av vildsvin. Hanen kallas galt, fargalt eller orne, honan sugga eller so och före första grisningen gylta. Avkomman benämns spädgris, smågris eller griskulting, kulting. Vissa asiatiska svin är könsmogna vid 4 månaders ålder och kan få upp till 20

(43 av 298 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Raser

Ur många lokalraser i Europa och enstaka importer från Östasien utvecklades i Storbritannien späcksvin och baconsvin. Till de senare hör yorkshire, som har använts

(24 av 165 ord)

Stress

I samband med transport av svin till slakteri kan stress utlösa PSE (engelska pale, soft, exudative

(16 av 111 ord)

Äldre svinskötsel

Svinskötseln var omfattande under medeltiden och 1500-talet, bl.a. tack vare den rikliga

(12 av 79 ord)

Svinavel

Svinavelns mål är att producera så bra griskött som möjligt till bra pris och under beaktande av god djuromsorg. Urvalet inriktas på en effektiv foderomvandling till kött

(27 av 191 ord)

Anatomi

Tamsvin är enkelmagade partåiga hovdjur, som i årtusenden hållits som husdjur. De europeiska lantraserna, som utvecklats från vildsvinet, har ganska långsträckt kroppsbyggnad, långt huvud och gles behåring med borst. Vissa

(30 av 209 ord)

Sjukdomar

Hos tamsvin kan sjukdomar uppträda i samband med förlossning, vid felaktig uppfödning samt vid infektioner med virus eller bakterier.

Smedi är en fortplantningsrubbning orsakad av virusinfektion. Agalakti (otillräcklig mjölkbildning) hos sugga beror på

(33 av 230 ord)

Folklore

Svin hade i jämförelse med andra husdjur en tämligen torftig folklore; det var först i samband med slakten

(18 av 125 ord)

Medverkande

  • Gösta Winqvist
  • Jan Philipsson
  • Jan-Öjvind Swahn
  • Josefine Lärn-Nilsson

Litteraturanvisning

K.-O. Eich, Håndbog i svinsygdomme (1985);
John G. Larsson, Svin är inte bara svin (1982);
Allan Simonsson m.fl., Svinboken (2:a upplagan 1997).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, svin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/svin