Sydafrikas ekonomi kännetecknas av extrema skillnader mellan den av den vita befolkningen kontrollerade, huvudsakligen stadsbaserade moderna sektorn och den traditionella afrikanska sektorn. Den moderna sektorn byggdes från slutet av 1800-talet upp kring landets mineralfyndigheter. Tillverkningsindustrin utvecklades från 1920-talet och har passerat det kommersiella

(43 av 307 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Jordbruk

Jordbruket kännetecknas av en långtgående dualism. Jordlagarna av 1913 och 1936 avdelade 87 procent av landets yta, däribland dess bästa jordbruksmark, för vit bosättning och 13

(26 av 184 ord)

Skogsbruk

Efter ohämmad avverkning av Sydafrikas skogar tog staten under 1930-talet över

(11 av 57 ord)

Fiske

Trots att Sydafrika har ett av världens rikaste fiskevatten är fiskenäringen föga

(12 av 80 ord)

Mineral

Sydafrikas varierande och omfattande mineraltillgångar ställer landets övriga naturresurser i skuggan. Malmerna förekommer i ett brett bälte från västkusten genom Fristatsprovinsen till Transvaal, där de viktigaste gruvorna är koncentrerade till Witwatersrandområdet. Söder och öster om detta bälte

(37 av 259 ord)

Energi

Sydafrika är det land i Afrika som har den största elförbrukningen. Detta trots att endast 70 procent av befolkningen har

(20 av 140 ord)

Industri

Sydafrika har en bred industriell bas, baserad på bl.a. landets rika naturresurser. Liksom ekonomin i övrigt kännetecknas den sydafrikanska industrin av

(21 av 146 ord)

Utrikeshandel

Åren 1973–94 var Sydafrikas utrikeshandel föremål för internationella restriktioner, vilket innebar stora problem för den

(15 av 105 ord)

Turism och gastronomi

Turismen utgör en viktig och växande del av Sydafrikas näringsliv. Landets demokratisering har betytt mycket för turismen, och i synnerhet efter de första fria valen 1994 har antalet utländska besökare stadigt ökat. 2012 besöktes landet av drygt 9 miljoner, varav två tredjedelar kom från övriga Afrika och resterande del kom från

(51 av 363 ord)

Medverkande

  • Tor Sellström
  • Tove Janson Borglund
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Näringsliv. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sydafrika/näringsliv