syntes (grekiska syʹnthesis ’sammansättning’, av syntiʹthēmi ’sätta samman’), inom kemin benämning på procedur att framställa en definierad kemisk förening. För industriellt tillämpbar syntes krävs att utgångsmaterialen är billiga och lätta att tillgå, och den önskade produkten skall helst bildas i stökiometrisk mängd, dvs. bildas med 100 % utbyte, med så ringa arbetsinsats som möjligt. Det är också angeläget att insatsen av giftiga och miljövådliga ämnen hålls på en minimal nivå och att ekonomiskt ointressanta biprodukter inte

(76 av 533 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Lennart Eberson

Litteraturanvisning

E.J. Corey & X.-M. Cheng, The Logic of Chemical Synthesis ( 1989);
L. Eberson, Organisk kemi ( 2:a upplagan 1977).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, syntes. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/syntes