syre (en försvenskning av franska oxygène, jämför oxygen; se Historik nedan)

(11 av 29 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Förekomst

Syre är näst väte och helium det vanligaste grundämnet i universum. Jordklotets massa beräknas till 29 % bestå av syre. Detta är huvudsakligen ansamlat i jordens yttre delar och till övervägande delen

(32 av 219 ord)

Syrets kretslopp

Nästan alla organismer är beroende av fritt syre för den cellandning som är en förutsättning för de livgivande ämnesomsättningsprocesserna.

image/jpeg

syre. Vid cellandningen förbränns energirika kemiska föreningar från födan, i detta fallet druvsocker (glukos), medan syre konsumeras och koldioxid och vatten bildas. Den kemiskt bundna energin som frigörs används för bland annat tillväxt, uppvärmning och rörelse.

image/jpeg

syre. Vid cellandningen förbränns energirika

(64 av 451 ord)

Egenskaper

Syre finns i naturen som en blandning av de tre stabila isotoperna 16O, 17O och 18O. Isotopsammansättningen kan som ett resultat av kemiska, fysikaliska och biologiska processer i naturen variera genom tiderna i olika material, vilket utnyttjas vid syreisotopanalys.

Syre är en färg-, smak- och luktlös paramagnetisk gas, som är 1,1 gånger tyngre än luft. Syres löslighet i vatten

(59 av 440 ord)

Framställning, produktion och användning

Industriellt framställs syre i stor skala ur luft. Separation från de andra gaserna i luften sker antingen genom fraktionerad destillation av flytande luft, vilket är den helt dominerande metoden, eller

(30 av 212 ord)

Biologisk roll

(I detta avsnitt avses med syre molekylärt syre, O2, i luft eller löst i vatten om inget annat anges.) Hos alla varelser som andas syre förbrukas syre i sista ledet i andningskedjan. Andningskedjan är sista delen av cellandningen, den process i cellen där energi genom stegvis oxidation utvinns ur födan. Denna stegvisa oxidation slutar med att syre tar

(58 av 410 ord)

Föreningar

Syre har näst fluor den högsta elektronegativiteten av alla grundämnen och bildar kemiska föreningar med de

(16 av 112 ord)

Historik

Möjligen kände kineserna redan på 700-talet e.Kr. till att luft har två beståndsdelar, och de kan även ha framställt syre genom upphettning av salpeter. I Europa observerade Leonardo da Vinci omkring 1500 att luft underhåller andning och förbränning men inte helt konsumeras av dessa processer. Under 1600-talet och början av 1700-talet studerades luftens roll vid förbränning och respiration av flera naturforskare, bl.a. Robert

(63 av 437 ord)

Medverkande

  • Björn Jonson
  • Henning Rodhe
  • Lars Ivar Elding
  • Lars Olof Björn
Källangivelse
Nationalencyklopedin, syre. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/syre