syriska inbördeskriget, väpnad konflikt i Syrien som inleddes 2011.

Det syriska inbördeskriget drivs av en mängd aktörer och intressenter, men de viktigaste parterna är den syriska regimen respektive rebellgrupper som vill

(31 av 215 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Upptakten

I mars 2011 utbröt regeringskritiska demonstrationer i södra Syrien. Det hade länge funnits ett folkligt missnöje med korruption, politiskt förtryck och fattigdom under presidenterna Hafiz al-Asad (1970–2000) och hans

(29 av 203 ord)

Splittring och religiösa spänningar

Regeringssidan hade sitt starkaste stöd i stora städer som Damaskus och Aleppo och inom landets religiösa minoriteter, exempelvis alawiter, kristna, druser och shiamuslimer. Asadfamiljen hör till den alawitiska minoriteten och även säkerhetsapparaten domineras av alawiter, vilket tycks ha stärkt dess sammanhållning under krisen. Många alawiter och andra icke-sunniter kände sig hotade av protesterna och upplevde dem som präglade av sunniislamistiska krafter. De Asadkritiska demonstrationerna spred sig huvudsakligen på landsbygden och i fattigare delar av storstäderna och nästan uteslutande

(78 av 553 ord)

Misslyckade fredssamtal och växande inbördeskrig

I februari 2012 samlade regeringssidan sina styrkor för att återta rebellkontrollerade kvarter i Hums. Att regeringen nu satte in tungt artilleri, helikoptrar och stridsvagnar påverkade omvärldens bild av krisen och tydliggjorde att det pågick ett inbördeskrig i landet.

image/jpeg

syriska inbördeskriget. Syriska rebeller under sammandrabbning med regeringstrupper i staden Idlib i norra delarna av landet 2012.

Under vintern 2011 hade Arabförbundet, som dominerades av

(65 av 455 ord)

Laglöshet och extremism

Inom de sunniarabiska områden där regeringen drivits ut tävlade hundratals rebellgrupper om makt och inflytande. Områdena bombades regelbundet av al-Asads styrkor, men även bristen på lag och ordning var ett stort problem. I detta läge började islamistiska grupper få allt

(40 av 279 ord)

Nervgasattacken 2013

Under våren 2013 hävdade USA och Frankrike att de funnit bevis för att regeringssidan vid flera tillfällen hade använt kemiska stridsmedel. De syriska och ryska regeringarna bestred detta. USA hade tidigare varnat för att bruket av kemiska

(37 av 261 ord)

Islamiska staten

I april 2013 uppstod en spricka mellan al-Qaida och dess irakiska samarbetspartner, Iraks islamiska stat, som då bytte namn till Islamiska staten i Irak och Levanten (ISIL). Sprickan vidgades och i januari 2014 hamnade ISIL i konflikt med de flesta andra sunnirebeller i Syrien, inklusive den al-Qaidaanslutna Nusrafronten. ISIL slogs samtidigt i

(52 av 371 ord)

Rysk intervention

Den 30 september 2015 inledde den ryska regeringen flygattacker inne i Syrien. Officiellt var dessa riktade mot IS men i praktiken fungerade de som ett stöd för al-Asad, som tappat mark på strategiskt viktiga platser under de föregående månaderna. Samtidigt ökade Iran sitt stöd till den syriska regeringen. Den ryska interventionen väckte protester från den syriska oppositionen och dess allierade i omvärlden men ledde till ökade diplomatiska kontakter mellan USA och Ryssland. Att skapa fred i Syrien var en punkt

(80 av 665 ord)

Regimen återtar förlorad terräng

Under 2018 och 2019 var Syrien uppdelat mellan en mängd stridande grupper men tendensen var att den syriska regimen, med fortsatt stöd från Ryssland och Iran, successivt återtog förlorad terräng och återupptog sitt styre i allt större delar av landet. I början av oktober 2019 kontrollerade al-Asad de södra, centrala, västra och delvis östra delarna av Syrien. Stora delar av norra och östra Syrien kontrollerades av kurdiska miliser, medan de turkiskstödda rebell- och islamistgrupperna

(74 av 525 ord)

Människor på flykt

Under kriget i Syrien har en rad metoder kommit till användning som är förbjudna enligt folkrätten. Bland annat har bannlysta vapen som kemiska stridsmedel använts. Urskillingslösa attacker mot civila har genomförts, hjälpsändningar har  förhindrats och flykt från utsatta områden har försvårats. Även utomrättsliga avrättningar har ägt rum, liksom kidnappningar

(50 av 347 ord)

EU:s hantering av flyktingar

En liten del av den syriska befolkningen har sökt sig till Europa, sammanlagt ungefär 1 miljon människor. Under 2015 tog sig mer än 350 000 syrier till EU för skydd. De utgjorde en del av en större

(37 av 259 ord)

Krigets påverkan på Syriens grannländer

Effekterna för Syriens grannländer har varit betydligt allvarligare än för de europeiska staterna. Syrienkriget bidrog starkt till Iraks återfall i

(20 av 142 ord)

Medverkande

  • Ann Wilkens
  • Aron Lund
Källangivelse
Nationalencyklopedin, syriska inbördeskriget. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/syriska-inbördeskriget