Taiwaʹn [kinesiskt uttal thajwan], Republiken Kina, stat i Östasien (angående Taiwans folkrättsliga status se Statsskick och politik); 36 000

(19 av 139 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Taiwan omfattar ön Taiwan samt den lilla ögruppen Pescadorerna i Formosasundet. Ön Taiwan har genom stora förkastningar fått en nord–sydlig utsträckning och en allmän

(24 av 167 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Ön Taiwan har genom stora förkastningar fått en nord–sydlig utsträckning och en allmän lutning åt

(15 av 101 ord)

Klimat

Taiwan har subtropiskt klimat i norr, tropiskt i söder. Den varma

(11 av 59 ord)

Växt- och djurliv

Kärlväxtfloran omfattar 3 500 arter, varav 1/4 endemiska. Av de låglands- och monsunskogar som ursprungligen täckte öns lägre

(18 av 116 ord)

Naturskydd

Det fanns 2010 sju nationalparker, varav en marin (Dongsha), samt några

(11 av 20 ord)

Befolkning

Befolkningstätheten i Taiwan (656 invånare per km2, 2020) är bland de högsta i världen. Större delen av befolkningen är koncentrerad till kustslätten i väster, där det finns regioner med mer än 1 000 invånare per km2. På 1950-talet ökade

(39 av 283 ord)

Språk

Urbefolkningen (ca 300 000) talar ett tiotal olika austronesiska språk, men huvuddelen

(12 av 33 ord)

Religion

Den traditionella kinesiska folkreligionen, som rymmer drag av ursprunglig animism, schamanism samt förfädersdyrkan och därtill har påverkats av både buddhismen och

(21 av 145 ord)

Utbildning

Utbildning har alltid haft stor betydelse i det taiwanesiska samhället och sedan 1968 har Taiwan obligatorisk, avgiftsfri nioårig skolgång

En stor del av familjernas privat sparade medel går till barnens extrakurser

(31 av 219 ord)

Sociala förhållanden

Taiwan är ett av Asiens mest välmående länder med hög levnadsstandard, förhållandevis små skillnader mellan fattiga och rika och väl utbyggd sjukvård. Andelen gamla i befolkningen ökar för varje

(29 av 205 ord)

Näringsliv

Taiwan saknar i stort sett inhemska mineral- och energiråvaror, och basen för näringslivets expansion har varit export av alltmer avancerade industrivaror. Utvecklingen har främjats av god tillgång på utbildad arbetskraft och en flexibel företagsstruktur, med intresse för effektivitet, vinster och investeringar. Redan på 1960-talet började Taiwan framträda som en av Asiens ”ekonomiska tigrar” (jämte Sydkorea, Singapore och Hongkong), och under de tre följande årtiondena växte dess ekonomi i en takt som var i stort sett utan motstycke

(77 av 543 ord)

Jordbruk och fiske

Knappt 23 procent av Taiwan är uppodlad medan skog täcker 58 procent. Skogsmarken är mycket kuperad

(16 av 112 ord)

Energi och mineral

Taiwan har ytterst små tillgångar av mineral och energiråvaror. Betydande utvinning finns enbart av svavel och marmor

(17 av 115 ord)

Industri

Tillverknings- och byggnadsindustrin svarade 2017 för tillsammans 36 procent av BNP och 37 procent av sysselsättningen. För enbart tillverkningsindustrin var siffrorna 24 procent respektive 27 procent. Taiwans prägel av ”nytt industriland” var som tydligast i mitten av 1980-talet, då drygt 37 procent av de sysselsatta fanns

(46 av 325 ord)

Utrikeshandel

Taiwan är starkt beroende av utrikeshandel, som är motorn i den ekonomiska tillväxten. I flera årtionden har Taiwan haft överskott i såväl bytesbalansen som i handelsbalansen och

(27 av 186 ord)

Kommunikationer

Den starka ekonomiska tillväxten från och med 1960-talet satte kraftig press på transportanläggningarna, och framför allt vägar och hamnar byggdes ut i stor skala. Men sedan 1980-talet har trängsel-

(29 av 202 ord)

Massmedier

Dagstidningsspridningen i Taiwan är förhållandevis stor. Det finns cirka 35 dagstidningar, varav

(12 av 79 ord)

Statsskick och politik

Taiwan har, trots att det i praktiken varit självständigt sedan 1949, en unik ställning bland världens länder. Länge var både Folkrepubliken Kina, som kontrollerar det kinesiska fastlandet sedan 1949, och Taiwan, vars officiella namn är Republiken Kina, eniga om

(39 av 276 ord)

Statsskick

Den författning som antogs av Republiken Kina 1947 och som även gör anspråk på att omfatta det kinesiska fastlandet gäller fortfarande i Taiwan, även om den var satt ur spel genom ett undantagstillstånd

(33 av 235 ord)

Partiväsen

Från 1949 till 1986–87 rådde i praktiken ett enpartisystem, kontrollerat av Nationalistpartiet (Guomindang). Två andra partier tilläts visserligen existera, men i likhet med småpartierna på det

(26 av 185 ord)

Politik

Vid presidentvalet 2008 återtog Nationalistpartiet makten då partiets kandidat Ma Ying-jeou vann en klar seger. Partiet fick, till skillnad från DFP under Chen Shui-bians tid som president, också egen majoritet

(30 av 212 ord)

Rättsväsen

Rättsordningen i Taiwan är i huvudsak kodifierad enligt västeuropeiska kontinentala förebilder,

(11 av 49 ord)

Försvar

Försvaret har med hänsyn till det geografiska och politiska läget gentemot Kina hög beredskap och bygger på allmän värnplikt

(19 av 135 ord)

Litteratur

Under 1950-talet dominerade antikommunistiska verk utan litterärt värde. Sedan 1960-talets början framstår den vittra essän, centrallyriken,

(16 av 110 ord)

Film

Under den japanska ockupationen 1895–1945 var filmproduktionen i Taiwan en förlängning av den japanska filmindustrin, och biograferna visade endast japansk film. Däremot hade man under stumfilmstiden egna benshi, berättare som ledsagade publiken genom filmen, och flera av dem fick stjärnstatus. En viss kontakt mellan lokala filmarbetare och den fastlandskinesiska filmindustrin förekom. Som en del av kolonialpolitiken gjorde dokumentärfilmaren Toyojiro Takamatsu 1907 en rundresa för att

(65 av 463 ord)

Konst

Urbefolkningen i Taiwan har en egen konsttradition (jfr stamkulturernas konst), där figurer i trä och dekorerade bruksföremål dominerar. Genom Taiwans handelspolitiska läge har bildkonsten

(24 av 166 ord)

Musik

Musiklivet i Taiwan är på många sätt jämförbart med det i Kina,

(12 av 82 ord)

Populärmusik

Under första hälften av 1900-talet importerades den mesta populärkulturen i Taiwan från kolonilandet Japan. Den tidiga taiwanesiska populärmusiken hade därför drag av japansk enka men med texter på taiwanesisk dialekt (hokkien). I samband med inbördeskrigets slut 1949 flydde nationalistregeringen till Taiwan. Nationalisterna kom att

(44 av 312 ord)

Förhistoria

År 1970 påträffades vid Zuozhen i södra Taiwan ett fossil av ett

(12 av 83 ord)

Historia

Det tidigaste omnämnandet av Taiwan i kinesiska källor kan vara i ett verk från cirka 270 e.Kr. som beskriver sederna på en plats vid namn Yizhou. Även om sporadiska kontakter förekom

(31 av 221 ord)

Republiken Kina

Då kommunisterna i Kina gick mot seger i inbördeskriget 1946–49 flydde många av Nationalistpartiets (Guomindang) anhängare från fastlandet till Taiwan, och de följdes slutligen också av partiets ledare Chiang Kai-shek. I Taiwan fortsatte han fram till sin död 1975 att som president för Republiken Kina göra anspråk på att vara hela rikets legitime ledare och att deklarera sin avsikt att

(60 av 425 ord)

Medverkande

 • Anders Hansson
 • Bertil Lundahl
 • Göran Andersson
 • Göran Malmqvist
 • Ingvar Svanberg
 • Jan Ovesen
 • Jan von Konow
 • Jan-Olof Svantesson
 • Johanna Broman Åkesson
 • Lars Berglund
 • Lennart Weibull
 • Michael Bogdan
 • Michael Tapper
 • Per Skans
 • Solveig Mårtensson
 • Sven Behrens
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors

Litteraturanvisning

Statsskick & Politik:
Wei-Chin Lee (utg.), Taiwan's Politics in the 21st Century (2010).
Litteratur:
Joseph S.M. Lau (utg.), The Unbroken Chain: An Anthology of Taiwan Fiction since 1926 (1983).
Film:
C. Berry & F. Lu, Island on the Edge: Taiwan New Cinema and After (2005),
D.W. Davis & R.R. Chen, Cinema Taiwan: Politics, Popularity and State of the Arts (2007).
Historia:
O. Weggel, Die Geschichte Taiwans (1991).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Taiwan. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/taiwan