tegelindustri, gren inom mineralvaruindustrin med tillverkning av byggnadsmaterial, såsom murtegel, fasadtegel,

(11 av 31 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Från hantverk till industri

I det förindustriella samhället tillverkades tegel efter behov, dels i anslutning till särskilda stora byggnadsprojekt, dels inom gårdshushållningens ram (se tegelslagning). Vid

(21 av 144 ord)

Produktion och marknader

Svensk tegelindustri hade sitt industriella genombrott under 1890-talet. Antalet tegelbruk fördubblades mellan 1889 och 1899, då antalet var 532. De lokaliserades till framför allt Skåne och Mälardalen. Av skånsk eldfast lera tillverkades produkter för användning i bland annat rostugnar och kaminer. Den dominerande tillverkningen avsåg dock inte eldfasta produkter, utan i första

(52 av 370 ord)

Sysselsättning

Även efter övergången till industriell produktion var det normalt att teglet torkades med

(13 av 87 ord)

Medverkande

  • Jan Jörnmark
  • Kersti Ullenhag

Litteraturanvisning

Bertil Ohlin, Den svenska tegelindustriens utveckling 1881–1913, SOU 1924:36; Svensk tegelindustri, utgiven av Statens industriverk ( 1980).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, tegelindustri. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/tegelindustri