textilfiber, fiber som utgör grundelement för textilier. Textilfibrer är långsmala och böjliga med en

(14 av 98 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Framställning

Alla organiska naturfibrer bildas på biologisk väg, alla konstfibrer framställs industriellt. Våra dagars naturfibrer, t.ex. bomull, lin, silke och ull, är resultatet av ett långvarigt pågående urvals- och förädlingsarbete.

(29 av 204 ord)

Uppbyggnad

Gemensamt för alla textilfibrer är att de består av långa trådlika molekyler, s.k. kedjepolymerer som är relativt väl orienterade i fiberns längdriktning (se polymer och polymerisation). Formen gör att fibermolekylerna kan lägga sig tätt tillsammans längs varandra och bilda ”knippen”, kristallina områden, som hålls samman av intermolekylära krafter, såsom van der Waals-, väte- och jonbindningar. Mellan

(56 av 397 ord)

Egenskaper

Fibrer som används i kläder har en densitet som varierar mellan 1,14 kg/dm3 för nylon och ca 1,5 kg/dm3 för cellulosafibrer. För tekniska fibrer ligger densiteten i regel mellan 0,91 kg/dm3 , för polypropen, och ca 2,5 kg/dm3, för glasfibrer. De vanligaste syntetfibrerna är i motsats till natur- och regenatfibrer (utom triacetat) starkt temperaturkänsliga. De är termoplastiska och mjuknar vid högre temperatur, med

(63 av 470 ord)

Användning

Världens totala textilfiberproduktion har mer än fyrdubblats sedan 1950. Av denna volym faller bort emot

(15 av 107 ord)

Historik

Användningen av naturfibrer för textila ändamål går tillbaka till förhistorisk tid. Tamfår tycks ha funnits i sydvästra Asien redan ca 8000 f.Kr. Bearbetat lin är känt från Egypten från ca 5000 f.Kr., och bomullsspinning i

(35 av 245 ord)

Medverkande

  • Nils-Bertil Furvik

Litteraturanvisning

E.P.G. Gohl & L.D. Vilensky, Textile Science ( 2:a upplagan 1983);
N. Munters, Textil materiallära ( 1989);
S. Wiklund, Textila material ( 1984).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, textilfiber. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/textilfiber