torka, tillfällig, oregelmässig eller onormal vattenbrist i den yttre miljön. Begreppet används meteorologiskt och

(14 av 97 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Meteorologisk torka

Meteorologisk torka definieras olika beroende på inom vilket klimatområde eller land som avses. I tropikerna tillåter man ofta en eller ett par spridda dagar med några mm nederbörd

(28 av 189 ord)

Torkans orsaker

Bakgrunden till torka är att vattenbalansen, dvs. mängden nederbörd (inkomst) i förhållande till olika vattenförluster (utgifter). Vattenbalansen utrycks med ekvationen P = E+T+R+S där

(24 av 157 ord)

Hydrologisk torka

Hydrologisk torka uppstår när en längre period med negativ vattenbalans gör att vattenmängden i sjöar, floder, grundvatten, markvatten och reservoarer minskar

(21 av 143 ord)

Socioekonomisk torka

Meteorologisk och hydrologisk torka kan få socioekonomiska följder, helt olika beroende på var på jorden de inträffar. Maximalt

(18 av 128 ord)

Biologiska och ekologiska effekter

Torka för växtlighet i allmänhet kan definieras som en längre period när vatteninnehållet i marken ligger under vissningsgränsen, då de vissnar. Många

(22 av 154 ord)

Torka och klimatförändring

Enligt IPCC är det sannolikt att den framtida torkan blir ännu värre. De konstbevattnade områdenas areal har fördubblats sedan 1970-talet och den pågående klimatförändringen har gjort att problemen med torka har nått Europa. Störda våtmarkers ekosystem måste restaureras för att förbättra vattentillgång och biodiversitet.

(44 av 309 ord)

Medverkande

  • Hugo Sjörs
  • Jonas Åkerman
Källangivelse
Nationalencyklopedin, torka. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/torka