transplantation (nylatin transplantaʹtio, av medeltidslatin transplaʹnto ’omplantera’, ytterst av trans- och latin plaʹnta ’växt’), förflyttande av organ, vävnad eller celler från ett ställe till

(24 av 167 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Allmänna problem vid organtransplantation

(1 av 1 ord)

Tillgång till organ och vävnader

Vid benmärgstransplantation samt vissa fall av njurtransplantation kan levande givare, i första hand släktingar, användas som donatorer. Vid allolog transplantation i övrigt tas organ nästan alltid från

(27 av 190 ord)

Överflyttning av organ

För att flytta ett organ från ett ställe till ett annat, eller från en individ till en annan, krävs att organet opereras ut

(23 av 158 ord)

Avstötning (rejektion)

Man brukar skilja mellan tre typer av avstötning av ett transplanterat organ. Hyperakut avstötning inträffar dels vid flertalet xenotransplantationer, dels i undantagsfall

(22 av 152 ord)

Förhindrande av avstötning

Risken för avstötning minskar om man väljer en donator med största möjliga vävnadsöverensstämmelse (histokompatibilitet) med mottagaren. Vidare måste man ha överensstämmelse i blodgrupper. Genom att man har register över alla

(30 av 214 ord)

Modern transplantationsverksamhet

Beträffande enskilda organtransplantationer se benmärgstransplantation, hjärt–lungtransplantation, hjärttransplantation, hornhinnetransplantation, hudtransplantation, levertransplantation, lungtransplantation och njurtransplantation.

Allotransplantation av benvävnad, t.ex. för att ersätta ett benparti som tagits bort vid operation för tumör (sarkom), avviker genom att man använder vävnad som inte innehåller levande celler. Benvävnad från avlidna kan frysförvaras lång tid. Transplantationen (som kan avse ett helt skelettben eller fragment) leder normalt inte till avstötningsreaktion, och immunsuppressiv behandling behövs inte. Den transplanterade vävnaden ersätts efter hand av benvävnad bildad av mottagaren.

Vissa former

(80 av 571 ord)

Lagstiftning

Tagande av organ regleras i två lagar. Den ena är lagen om transplantation m.m. som reglerar möjligheterna att tillvarata organ dels från levande individer, dels från avlidna. När det gäller

(30 av 212 ord)

Historik

Att bota sjukdom genom att ersätta ett sjukt organ med ett friskt är en gammal kirurgisk dröm. Systematiska studier för att göra detta till verklighet bedrevs under hela 1900-talet, främst under dess senare hälft.

Flera problem har behövt lösas innan organtransplantation kunde bli möjlig. Det första och relativt

(48 av 338 ord)

Medverkande

  • Jörgen Malmquist
  • Sven-Erik Bergentz

Litteraturanvisning

Sture Gustafson, Att reparera människor (1993);
Thomas Starzl, The Puzzle People: Memoirs of a Transplant Surgeon (1992).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, transplantation. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/transplantation