immunsystem, flercelliga organismers försvarssystem till skydd mot infektioner. Detta försvarssystem består hos människa och högre djur av ett flertal

(19 av 134 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Kemiskt försvar

Det är viktigt att om möjligt stoppa en fiende redan innan den hunnit tränga in i kroppens vävnader. Människans infektionsförsvar innehåller därför kemiska

(23 av 160 ord)

Humoralt försvar

I kroppsvätskorna finns vid sidan av de relativt ospecifika kemiska försvarsmekanismerna även specifika antikroppar, proteiner

(15 av 106 ord)

Cellulärt försvar

Förutom det kemiska och humorala försvaret mot infektioner finns ett speciellt försvar som utövas av celltyper som är

(18 av 123 ord)

Härkomst av immunsystemets celler

De celler som ingår i immunsystemet produceras i benmärgen. Där bildas i snabb takt nya celler hela livet; hos en människa bildas flera miljoner nya celler per

(27 av 187 ord)

Immunsystemets celltyper

Typiskt för de högre djurens immunsystem är att de celltyper som ingår utgör en blandning av ”gamla” och ”nya” celltyper. De gamla celltyperna finns redan hos utvecklingsmässigt äldre djurarter. Bland de gamla celltyperna kan nämnas makrofager, granulocyter och naturliga mördarceller. De bildas alla i benmärgen. Nya celltyper finns bara hos ryggradsdjur (inklusive människa). Det är typiskt för utvecklingen inom immunsystemet att de gamla celltyperna, som utvecklats under årmiljonernas lopp, behålls i immunförsvarets tjänst och samtidigt kompletteras med nya mer sofistikerade

(80 av 1174 ord)

Organ inom immunsystemet

Vissa organ inom immunsystemet har unika egenskaper. Förstörs organen försvinner också ofta livsviktiga immunfunktioner. Mest påtagligt och snabbast

(18 av 122 ord)

Immunsystemets utveckling i individen

Immunsystemets utveckling hos fostrets-spädbarnets-barnet har stora likheter med hur immunsystemet utvecklats under evolutionens gång. Tidigt under fosterutvecklingen uppkommer mer ålderdomliga funktioner, såsom förmåga att fagocytera samt att bilda komplement och olika cytokiner och interferoner. Vid några månaders ålder uppstår T- och B-lymfocytbildning, dvs. fostret kan

(45 av 319 ord)

Immunsystemet hos djur

Hos alla ryggradsdjur förekommer lymfocyter, cirkulerande specifika antikroppar och ett långvarigt immunologiskt minne, som kan ge immunitet mot invaderande mikroorganismer. Under evolutionen har antalet lymfoida organ ökat och även dessas komplexitet. Benmärg saknas hos de

(35 av 245 ord)

Immunsystemet hos växter

Växter har inte, som människan och högre djur, ett immunförsvar förmedlat av

(12 av 84 ord)

Medverkande

  • Anders Edström
  • Hans Wigzell
  • Lars Olof Björn

Litteraturanvisning

H. Brändén & J. Andersson, Grundläggande immunologi (2:a upplagan 1998);
H. Wigzell, Vårt fantastiska immunförsvar (1984).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, immunsystem. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/immunsystem