tuberkulos [-o:ʹs] (nylatin tuberculoʹsis, av latin tubeʹrculum, se tuberkel), tbc, infektionssjukdom

(11 av 54 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Smittvägar

Tuberkulos är en luftburen smitta och sprids mellan personer genom inandning av mycket

(13 av 89 ord)

Sjukdomsförlopp

Bakterier som andats in kommer till lungorna där de tas upp av makrofager, en typ av immunceller. Tuberkulosbakterierna är beredda på detta och utsöndrar proteiner

(25 av 176 ord)

Symtom

Insjuknandet är relativt långsamt (veckor till månader). Tuberkulos drabbar oftast lungorna, luftvägarna och lungsäckarna (lungtuberkulos, bronkialtuberkulos respektive tuberkulös pleurit). I lungorna uppstår en eller flera härdar av inflammerad lungvävnad, ibland

(30 av 204 ord)

Diagnos

Ställs med ledning av symtom, lungröntgen, mikroskopundersökning av vävnadsprov samt med hjälp av påvisandet av tuberkulosbakterier

(16 av 111 ord)

Smittskydd och behandling

Vaccination med levande försvagade tuberkelbakterier (BCG-vaccination) erbjöds alla nyfödda barn fram till mitten av 1970-talet i Sverige, men eftersom sjukdomen blev alltmer sällsynt och vaccinet orsakade en del biverkningar avslutades detta. Dessutom har effekten av vaccinet ifrågasatts. Nu rekommenderas BCG-vaccination bara

(41 av 288 ord)

Förekomst

I Sverige minskade förekomsten av tuberkulos dramatiskt under 1900-talet. Cirka 600 sjukdomsfall rapporteras per år, huvudsakligen från personer som är födda i

(22 av 150 ord)

Historik

I de tidiga medelhavskulturerna var tuberkulos en utbredd sjukdom, vilket framgår av bland annat fornegyptiska bildframställningar och mumier samt av Hippokrates detaljerade beskrivning av symtomen.

Meningarna är delade om när tuberkulos infördes till Norden, men danska och svenska skelettfynd visar att den förekom i varje fall på 1100-talet, och en del isländska fynd är ytterligare ett århundrade äldre.

I medeltidens läkeböcker rekommenderas bland annat åderlåtning mot lungsot.

(67 av 472 ord)

Tuberkulos hos djur

Tuberkulos hos djur orsakas av Mycobacteʹrium boʹvis hos idisslare och Mycobacteʹrium aʹvium subspecies aʹvium hos höns och andra fåglar. Den för människan typiska Mycobacteʹrium tuberculoʹsis kan överföras även till

(29 av 206 ord)

Fördjupning: Tuberkulosbakteriens egenskaper och framtidens läkemedel

Globalt är tuberkulos fortfarande ett stort och växande problem. HIV/aids

(10 av 50 ord)

Latens

Latens innebär att en person som bär på bakterier utan att visa symtom eller vara smittsam. Det är egentligen fel att prata om ”latenta bakterier” även om den

(28 av 198 ord)

Resistens

Resistens innebär att en bakterie har en specifik gen eller mutation som gör den motståndskraftig mot antibiotika. Det kan vara mutationer som gör att ett bakterieprotein som antibiotikan normalt binder till ser lite annorlunda ut så att antibiotikan inte kan

(40 av 281 ord)

Persistens

Persistens innebär att vissa bakterier överlever antibiotikabehandling utan att vara genetiskt

(11 av 76 ord)

Nya läkemedel

De preparat som används mot tuberkulos i dag verkar på samma sätt som de preparat som användes på 1960-talet. Traditionellt försöker man hitta kemiska föreningar som slår mot bakteriernas grundläggande mekanismer såsom celldelning och ämnesomsättning. De preparaten

(37 av 254 ord)

Medverkande

  • Anders Gunnarsson
  • Christer Larsson
  • Erik Ripe
  • Jan-Öjvind Swahn
  • Jörgen Malmquist
  • Lars Hagberg
Källangivelse
Nationalencyklopedin, tuberkulos. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/tuberkulos