tyska, västgermanskt språk, modersmål för drygt 92 miljoner människor (2007), till största delen bosatta i ett sammanhängande område i Mellaneuropa som inte helt sammanfaller med de nuvarande politiska gränserna för staterna Tyskland, Österrike och Schweiz. Norr om den dansk-tyska gränsen finns

(41 av 292 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Kulturell och politisk betydelse

Tyskans ställning som internationellt kommunikationsmedel har till en del politiska och befolkningshistoriska orsaker. Det tyska språkområdet

(16 av 108 ord)

Släktskap och typologi

Det tyska standardspråket har en ganska isolerad ställning i förhållande till övriga nutida västgermanska språk (nederländska, frisiska och

(18 av 122 ord)

Standardspråket

”Tyska” är en samlingsbenämning på ett flertal olika språkvarieteter (standardspråket, regionalspråk och dialekter). Den överregionala språknormen – det tyska standardspråket – grundar sig inte på den lokala eller regionala språkformen i någon

(32 av 227 ord)

Relation till regionala varieteter och dialekter

Den normala muntliga uttrycksformen i informella situationer är för de flesta tyskar en språkvarietet som i större eller mindre grad skiljer sig från standardspråket i fråga om uttal, grammatik och ordförråd. Användning av standardspråket i

(35 av 246 ord)

Ljudsystemet

Ljudsystemet i standardspråket innehåller korta och långa vokaler samt diftonger. De senare har motsvarigheter i

(15 av 103 ord)

Stavning

Regelsystemet för stavningens anpassning till uttalet är tämligen komplicerat. Markering av lång vokal sker på flera olika sätt: dubbelteckning (Waa

(20 av 148 ord)

Formsystemet

Inom nominalsystemet markeras i standardspråket genus (dock endast i singularis: maskulinum, femininum och neutrum), numerus (singularis och pluralis) och

(19 av 131 ord)

Syntax

I bisatser och i huvudsatser med sammansatta predikat står huvudverbet vid satsens slut och dess bestämningar i ordning från höger till vänster. Detta leder ofta till spegelvänd

(27 av 186 ord)

Ordförråd

Purismen, som var stark fram till 1950-talet, har lett till att tyska

(12 av 82 ord)

Historik

Historiskt utgör högtyska och lågtyska två skilda språksystem. Här sammanfattas högtyskans historia. Den äldsta bevarade texten är från ca

(19 av 129 ord)

Tyskundervisningen i Sverige

Tyska infördes som skolämne i Sverige 1807 och lästes som första främmande språk från 1859. Efter Tysklands enande 1871 fram till första världskrigets slut

(24 av 167 ord)

Medverkande

  • Gustav Korlén
  • Mikael Parkvall
  • Sven-Gunnar Andersson

Litteraturanvisning

”Undervisningen i tyska i Sverige och andra nordiska länder”, Kungl. Skolöverstyrelsens skriftserie 1956;
H. Bausinger, Deutsch für Deutsche (1984);
F. Freund & B. Sundqvist, Tysk grammatik (3:e upplagan 1995);
G. Korlén & B. Malmberg, Tysk fonetik (6:e upplagan 1993);
Gunnar Magnusson, Från tyska till svenska (1987);
A. Stedje, Deutsche Sprache gestern und heute (1989);
U. Tornberg & C. Sörensen, Tyska (1985).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, tyska. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/tyska