världsbild, föreställning om tillvarons beskaffenhet och universums byggnad, knuten till ett bestämt historiskt skede. Se även världsåskådning.

Världsbildens förändring kännetecknas bland annat av ett allt mer vidgat perspektiv över tid och rum samt av skiftande tankar kring vilka krafter som upprätthåller universum. I Gamla Testamentets världsbild är universum några få årtusenden gammalt, skapat och styrt av Gud. Där, liksom i många senare världsbilder (den ptolemaiska, den medeltida) ansågs det självklart att jorden hade en central position i ett universum som

(80 av 806 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Peter Nilson

Litteraturanvisning

G. Aspelin, Världsbilder och livsideal: Studier i jämförande idéhistoria (1968);
C.-R. Bråkenhielm, Människan i världen: Om filosofi, teologi och etik i våra världsbilder (3:e upplagan 1994);
Kjell Jonsson, Harmoni eller konflikt?: En idéhistorisk introduktion till förhållandet mellan vetenskap och religion i Västerlandet (1991);
R. Penrose, The Emperor’s New Mind Concerning Computers, Minds and the Laws of Physics (1989).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, världsbild. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/världsbild