vårdkvalitet, graden av måluppfyllelse i vårdarbetet. Målet är bl.a. att tillfredsställa i första hand patientens förväntningar

(16 av 110 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Definitioner

Vissa begrepp är centrala i kvalitetsarbetet i vården. Med kriterium avses

(11 av 76 ord)

Kvalitetsarbete

Arbetet med kvaliteten i vården bedrivs på många sätt. En vanlig väg är att genom patientenkäter skaffa information om i vilken grad man tillfredsställt patienternas

(25 av 174 ord)

Dokumentation och register

En förutsättning för kvalitetsarbete är dels dokumentation i journalerna av vad var och en gör och vad resultatet

(18 av 127 ord)

Socialstyrelsen

En viktig roll i kvalitetsarbetet spelas av Socialstyrelsen, som 1993 gav ut

(12 av 84 ord)

Negativa faktorer

Kvalitetsarbetet i vården är inte bara positivt. Genom att man ofta centrerar

(12 av 83 ord)

Medverkande

  • Bengt Lundh

Litteraturanvisning

B. Wadman, ”Vårdkvalitet”, Bra Böckers stora läkarlexikon 10 ( 1995).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, vårdkvalitet. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/vårdkvalitet