vallodling, ängsodling, ängsskötsel, produktion av vallväxter till bl.a. foder, bete, energigrödor, anläggning och skötsel av grönytor samt produktion av vallväxtfrö. Vallväxterna kan utnyttjas i form av bete, skördade och utfodrade i färskt tillstånd, konserverade som ensilage eller skördade, torkade

(39 av 277 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Vallfoder

Vallodlingen ger en viktig del av fodret till framför allt idisslare och hästar. Grödan består vanligen av gräs och olika

(20 av 136 ord)

Historik

I äldre tid omfattade lanthushållningen ägoslagen åker (där främst säd odlades), äng (som gav vinterfoder till husdjuren) och skog (som gav sommarbete).

(22 av 155 ord)

Medverkande

  • Birger Granström
  • Josefine Lärn-Nilsson
  • Staffan Helmfrid

Litteraturanvisning

O. Hammar (utgivare), Växtodling 2 Växterna ( 1990);
H. Osvald m.fl., Åkerns nyttoväxter ( 1959).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, vallodling. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/vallodling