Den svenska litteraturen VII ( 1990);
Heidenstamsällskapets skriftserie (1994–);
G. Axberger, Diktaren och elden ( 1959);
S. Björck, Heidenstam och sekelskiftets Sverige ( 1946);
G. Brandell, Vid seklets källor ( 1961);
F. Böök, Verner von Heidenstam 1–2 ( 1945–46, reviderad 1959);
M. Engberg, Jag förstår inte vad världen är: Verner von Heidenstam i biografi, brev och bilder ( 2005);
G. Fröberg, Inifrån det svenska ( 1994);
G. Fröberg (utgivare), Kring Verner von Heidenstam: Essayer och studier ( 1993);
P.I. Gedin, Verner von Heidenstam: Ett liv ( 2006);
S. Järnegard, ”En konstnärs rätta namn det är hans verk”: Orienten, pilgrimen och den svenska poesin i Verner von Heidenstams Vallfart och vandringsår ( 2009);
H. Kamras, Den unge Heidenstam: Personlighet och idéutveckling ( 1942);
S. Lovén, Skuggornas rike ( 1993);
K.E. Lundevall, Från åttital till nittital ( 1953);
A. Nyblom, Ryktbarhetens ansikte: Verner von Heidenstam, medierna och personkulten i sekelskiftets Sverige ( 2008);
B. Ollén, Heidenstam som barnboksförfattare ( 1992);
A. Ranius, Verner von Heidenstam: En bibliografi ( 2002);
A. Ranius, Verner von Heidenstam: Supplement till en bibliografi ( 2009)
P. Rydén, Verner & Oscar: En kärlekshistoria ( 2006);
C. Sarrimo, Heidenstams harem ( 2008);
J. Stenkvist, Nationalskalden ( 1982).
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Källangivelse
Nationalencyklopedin, Litteraturanvisning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/verner-von-heidenstam/litteraturanvisning