Vetenskapsakademien, egentligen Kungliga Vetenskapsakademien, KVA, Stockholm, akademi grundad 1739. Den övergripande målsättningen för KVA är att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Verksamheten är i huvudsak inriktad mot att vara ett forum där forskare möts över ämnesgränserna, erbjuda unika forskningsmiljöer, ge stöd till yngre forskare, belöna framstående

(49 av 343 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Historik

KVA:s ursprungliga syfte var att uppmuntra och sprida nyttiga vetenskaper. Initiativtagare var vetenskapsmän, politiker och företagare som Carl von Linné, Mårten Triewald, Anders Johan von Höpken, Jonas Alströmer, Sten Carl Bielke samt godsägaren och hattpolitikern friherre Carl Wilhelm Cederhielm (1705–69). Samtidigt grundades Vetenskapsakademiens bibliotek.

Det ekonomiska syftet var så uttalat att man från början tänkte kalla samfundet för ekonomisk akademi, men

(61 av 432 ord)

Medverkande

  • Carl Grandin
  • Tore Frängsmyr

Litteraturanvisning

T. Frängsmyr (utgivare), Science in Sweden: The Royal Swedish Academy of Sciences, 1739–1989 ( 1989);
B. Hildebrand, Kungl. Svenska Vetenskapsakademien: Förhistoria, grundläggning och första organisation 1–2 ( 1939);
S. Lindroth, Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens historia 1739–1818 1–2 ( 1967).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Vetenskapsakademien. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/vetenskapsakademien