(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Terrängformer och berggrund

Vitrysslands berggrund tillhör den ryska plattformen, där urberget täcks av ostörda lager av sedimentära bergarter avsatta under devon, krita och tertiär. Vitryssland utgör en del av Östeuropeiska låglandet och är i stort sett flackt. Ungefär

(35 av 244 ord)

Klimat

Vitryssland har i likhet med hela det östeuropeiska låglandet ett kalltempererat fuktigt klimat. Närheten till

(15 av 102 ord)

Växtliv

Vitryssland ligger söder om tajgabältet och ingår i den mellaneuropeiska lövskogsregionen.

(11 av 60 ord)

Djurliv

I nationalparken Belavezjskaja Pusjtja finns en god stam av visent. Här,

(11 av 68 ord)

Naturskydd

Vitryssland har (2012) fyra nationalparker, Braslavskije Ozera, Belavezjskaja Pusjtja, vilken hänger

(11 av 36 ord)

Medverkande

  • Arne Anderberg
  • Johan Warell
  • Sven Behrens
  • Ulf Gärdenfors
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Natur. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/vitryssland/natur