elefanter (av latin elephaʹntus, eʹlephas, eʹlephans, av grekiska eleʹphas ’elefant’, ’elfenben’, av osäkert, sannolikt

(14 av 93 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Anatomi och fysiologi

Elefanter är de i dag största landlevande djuren och har en mankhöjd av 2,4–4 m och en vikt av 2–6 ton. Det hittills största exemplaret av afrikansk elefant vägde 10 ton och var 4 m högt; den hittills största uppmätta beten vägde

(42 av 280 ord)

De tre arterna

(1 av 1 ord)

Savannelefant

Savannelefant lever på öppna savanner i Afrika söder om Sahara. Den har stora triangulära

(14 av 97 ord)

Skogselefant

Skogselefant lever i regnskogsområden i centrala och västra Afrika, där den

(11 av 65 ord)

Indisk elefant

Indisk elefant förekommer i Syd- och Sydöstasiens skogar. Den delas i tre underarter, egentlig indisk elefant (Elephas maximus iʹndicus), ceylonelefant

(20 av 138 ord)

Beteende och levnadssätt

Elefanter livnär sig av framför allt vedartade delar av träd och buskar. De äter också mer näringsrika växtdelar, såsom frukter, rötter och färskt gräs, när sådant finns att tillgå. En elefant äter upp till 150 kg växtmaterial per dygn. I områden med hög elefanttäthet kan de omvandla skogar till öppna savanner. Men samtidigt som

(54 av 384 ord)

Kulturhistoria

Indisk elefant har domesticerats av folken i Asien sedan ca 5 000 år. Den har betydligt lugnare temperament än sina afrikanska släktingar och lär sig lätt olika kommandon som ges av skötaren, mahouten. Själva infångandet kan ske enligt olika metoder: instängning av en hjord i

(45 av 313 ord)

Elefanternas situation i dag

Jakten på elefanter för att komma åt elfenben fortsätter, framför allt i Afrika, trots skyddslagar och stränga straff. Jakten inriktas framför allt på tjurar, eftersom dessa har större betar än korna. Många elefanttjurar

(33 av 232 ord)

Medverkande

  • Jan-Öjvind Swahn
  • Ragnar Hall
  • Torbjörn Ebenhard

Litteraturanvisning

I. & O. Douglas Hamilton, De vilda elefanterna (1976);
P. Forbes (utgivare), Jordens djur 4 (svensk översättning 1987).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, elefanter. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/elefanter