Bergman, Hjalmar Fredrik Elgérus, född 19 september 1883, död 1 januari 1931, författare.

(13 av 88 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Prosaverken

Hjalmar Bergmans produktion har som ett huvudtema den driftmässiga determinism som styr huvudfigurernas handlingar och de etiska konsekvenserna av deras till synes irrationella agerande. Det är symtomatiskt att han gav ett av sina verk titeln Marionettspel (1917). Under

(38 av 270 ord)

Dramer, filmer och hörspel

Sina episka framställningar gav Bergman gärna formen av dramatiskt uppbyggda repliksekvenser. Följdriktigt kom han livet igenom att arbeta med olika dramatiska genrer. Han debuterade 1905 med läsdramat Maria, Jesu moder. Sina främsta insatser som

(34 av 236 ord)

Biografi

Hjalmar Bergman präglades av att i barndomen ha utsatts för en delvis oförstående, delvis överbeskyddande uppfostran. Tidigt sändes han ut på bildningsresor i Europa och attraherades av Italiens livsstil och historiska

(31 av 215 ord)

Medverkande

  • Sverker R. Ek

Litteraturanvisning

Litt.
Hjalmar Bergman samfundet utgav 1959–86 Årsbok och utger sedan 1987 Skrifter;
G. Axberger, Den brinnande skogen: En studie i Hjalmar Bergmans diktning ( 1960);
M. Bergom-Larsson, Diktarens demaskering: En monografi över Hjalmar Bergmans roman Herr von Hancken ( 1970);
I. Borgström, ”– besynnerligt men alls inte underligt”: En studie i Hjalmar Bergmans roman Markurells i Wadköping ( 2004);
S.R. Ek, Verklighet och vision ( 1964);
S.R. Ek (utgivare), Kring Hjalmar Bergman ( 1965);
E. Furumark, Besinningens konst: Hjalmar Bergmans romaner ( 2001);
E. Hästbacka, Det mångstämmiga rummet ( 1990);
E.Hj. Linder, Sju världars herre, Kärlek och fadershus farväl, Se fantasten ( 1962, 1973 respektive 1983; Hjalmar Bergmans liv och diktning);
K. Petherick, Stilimitation i tre av Hjalmar Bergmans romaner ( 1971);
P. Wallroth, Eländets triumfator ( 1992);
G. Werner, Hjalmar Bergman som filmförfattare ( 1987);
M. Wirmark, Narrens bjällror: Hjalmar Bergmans kammarspel ( 2002);
S. Wistrand, Att slås till insikt: Hjalmar Bergmans roman Clownen Jac ( 1999).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Hjalmar Bergman. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hjalmar-bergman