Europeiska unionen, förkortas EU, är ett samarbete mellan de flesta länderna i Europa. Hur samarbetet ska fungera bestäms av ett antal fördrag, eller avtal, som medlemsländerna skrivit på. Det senaste fördraget är Lissabonfördraget

(33 av 235 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Historia

Europeiska unionen har utvecklats genom att länderna har skrivit på olika fördrag eller överenskommelser. Första steget var Europeiska kol- och stålgemenskapen 1952–2002. Medlemmar var Frankrike, Italien, Västtyskland, Belgien, Nederländerna och Luxemburg, och syftet var att samordna produktionen av kol och stål i länderna så att den skulle bli effektiv och ge fler människor jobb.

Romfördraget 1957

(56 av 394 ord)

Fördjupning: EU och omvärlden

Europeiska unionen har sedan den bildades utvidgat sina gränser. De sex stater som efter andra världskriget inledde samarbetet har fått sällskap av nya medlemsländer. I nuläget består EU av 27 stater. Bland dessa finns tidigare diktaturer och kommuniststyrda länder.

Under 2000-talets första decennium kom flera länder i Östeuropa med i EU. År 2013 blev Kroatien medlem i EU. Men fler länder vill bli medlemmar.

Som medlemsland måste man ha en

(70 av 489 ord)

Brexit

Den 23 juni 2016 folkomröstade Storbritannien om landet skulle fortsätta vara

(11 av 50 ord)

Källangivelse
Nationalencyklopedin, Europeiska unionen. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/europeiska-unionen