dricksvatten är vatten som är till för att drickas av människor.

(11 av 67 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Dricksvattnets källor

Hälften av dricksvattnet i Sverige hämtas från sjöar och vattendrag. Det vatten som hämtas därifrån kallas för ytvatten. Den andra hälften

(21 av 146 ord)

Fördelning av dricksvatten i världen

I Sverige är vi vana vid att få vatten ur en kran. Många människor som bor i fattiga länder

(19 av 131 ord)

I kran och flaska

Dricksvatten finns i Sverige både som kranvatten och som förpackat vatten i flaskor.

(13 av 91 ord)

Dricksvattnets användningsområden

Dricksvatten används till mycket annat än att drickas. Exempelvis används det till personlig hygien, toalettspolning, bassängbad, tvättmaskiner och till produktion i

(21 av 148 ord)

Förorenat dricksvatten

Dricksvatten kan av olika anledningar innehålla föroreningar som kan vara farliga för hälsan. Därför måste vattnet kontrolleras med jämna mellanrum. I Sverige är det

(24 av 168 ord)

Källangivelse
Nationalencyklopedin, dricksvatten. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/dricksvatten