Näringslivet domineras helt av jordbruket. Ett starkt beroende av juteexport härrör

(11 av 78 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Jordbruk, boskapsskötsel, skogsbruk och fiske

Jordbruket är väsentligen inriktat på självhushållning. Ris är den viktigaste grödan och odlas på 80 procent av jordbruksmarken. Husdjurshållning, framför allt av kor och vattenbufflar, utgör en stor del av jordbruksekonomin. Produktionen av ris har ökat starkt sedan mitten av 1970-talet och 2000 blev landet

(45 av 312 ord)

Mineral och energi

Förhållandevis små kvantiteter mineral finns inom landet, och Bangladesh är starkt

(11 av 41 ord)

Industri

Industrisektorn bidrar med cirka 30  procent till BNP. Viktiga produkter är

(11 av 58 ord)

Utrikeshandel

Bangladesh har ett stort underskott i handelsbalansen. Viktiga importvaror är kapitalvaror,

(11 av 42 ord)

Medverkande

  • Bengt Hubendick
  • Tomas Germundsson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Näringsliv. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bangladesh/näringsliv