(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Evolutionslära, genetik och molekylärbiologi

1800-talets stora övergripande princip inom biologin, utvecklingsläran, byggde på variation, urval och nedärvning av egenskaper. Darwin förstod inte vad variationen inom avkomman beror på och kände inte heller till något om hur nedärvningen av egenskaper går till. Mendels korsningsförsök hade inte uppmärksammats av forskarsamhället.

År 1900 återupptäckte emellertid Hugo de Vries, Carl Correns och Erich von Tschermak oberoende av varandra Mendels ärftlighetslagar. Grundidén i dessa är att egenskaper nedärvs genom konstanta gener, som överförs på ett kvantiserat sätt – antingen

(80 av 688 ord)

Biokemi

Den tidiga biokemin behandlade huvudsakligen de lösliga ämnenas kemi. Först karakteriserades lågmolekylära ämnen som förekommer i kroppsvätskor eller kan extraheras ur celler. En snabb utveckling inleddes 1897, då Eduard Buchner visade att extrakt av jäst kan

(36 av 255 ord)

Strukturforskning och embryologi

Mikroskoperingstekniken gjorde under 1900-talets första hälft påfallande små framsteg. Ljusmikroskopen liknade mycket dem som Ernst Abbe och Carl Zeiss konstruerat under 1800-talet, och upplösningen (”synskärpan”) var densamma som på 1880-talet. Även den viktigaste nyutvecklingen, faskontrastmikroskopin (Fritz Zernike), byggde direkt på Abbes teori för avbildningen i mikroskop. Det enda revolutionerande tillskottet före 1950 var elektronmikroskopet, vars

(55 av 392 ord)

Livets uppkomst

Ett av Pasteurs experiment på 1800-talet visade att levande organismer kunde uppkomma bara ur redan existerande levande organismer. Detta stod i kontrast till den tidigare gängse åsikten att mögel, flugor och till och med större ”ohyra” som råttor kunde uppkomma av sig själva ur anhopat skräp och smuts, s.k. uralstring.

Men Darwin, som ville ersätta den religiösa skapelsehistorien med en vetenskaplig teori, måste på något sätt beskriva uppkomsten av de allra första, enklaste organismerna. Han antog en

(77 av 547 ord)

Ekologi, globala sammanhang och miljövård

Ekologin har under 1900-talet vuxit fram som en viktig del av

(11 av 78 ord)

Filosofi, världsbild, människosyn och samhälle

En skildring av biologins 1900-talshistoria skulle sakna en viktig komponent om man utelämnade biologins växelverkan med filosofin, människosynen och samhällsutvecklingen. Liksom utvecklingslärans genombrott under 1800-talet fick konsekvenser för religion och samhälle, så har biologins utveckling under 1900-talet påverkat

(38 av 270 ord)

Medverkande

  • Lars Olof Björn
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Biologin under 1900-talet och framåt. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/biologi/biologin-under-1900-talet-och-framåt