död, i biologisk mening att en organism inte längre är levande, det vill säga inte längre har förmåga till näringsupptag, ämnesomsättning, utsöndring,

(22 av 152 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Celldöd

Alla levande organismer består av en eller flera celler, som utgör de minsta levande enheterna. Varje cell är omgiven av ett cellmembran. Innanför membranet upprätthåller cellen den kemiska och fysikaliska miljö som krävs för att

(35 av 243 ord)

Människans död

Gränsen mellan liv och död har i alla tider varit föremål för olika föreställningar, religiösa och andra (se dödsföreställningar). Enligt Svensk lag (1987:269) om kriterier för bestämmandet av människans död är en människa död ”när hjärnans samtliga funktioner totalt och oåterkallerligt har fallit bort”.

Läkare

(45 av 315 ord)

Dödsorsaker

Vilka orsaker som ligger bakom flest människors död skiljer sig mellan olika delar av världen. I låginkomstländer avlider många människor redan som unga av infektionssjukdomar som hade kunnat botas om de haft tillgång till den sjukvård som finns i höginkomstländer. I höginkomstländer blir majoriteten av medborgarna 70 år eller äldre, och de flesta dör av kroniska sjukdomar kopplade till åldrande.

image/jpeg

död. De orsaker som ligger bakom flest

(69 av 483 ord)

Medverkande

  • Anders Lundquist
  • David H. Ingvar
  • Låtta Skogh

Litteraturanvisning

Dödsbegreppet (Statens offentliga utredningar 1984:79).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, död. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/död