Dominikanska republiken, stat i Västindien; 48 400 km2, 10,8 miljoner invånare

(10 av 49 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Flagga

Flaggan fastställdes officiellt 1844. Dess centrala motiv, det vita korset, symboliserar

(11 av 49 ord)

Inledning

Dominikanska republiken är bergigt, och i den största höjdsträckningen, Centralkordiljäran, påträffas den högsta toppen i hela Västindien,

(17 av 117 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Dominikanska republikens topografi präglas, liksom f.ö. hela Hispaniola, av tydliga linjära drag med öst–västlig riktning. Detta orsakas av strukturer i berggrunden, uppkomna genom förkastning och veckning i samband med den alpina bergskedjebildningen i Amerika under tertiär tid. Sålunda

(38 av 271 ord)

Klimat

Dominikanska republiken ligger inom den tropiska zonen, men klimatet påverkas starkt av höjdförhållandena, de kringliggande haven och den

(18 av 123 ord)

Växt- och djurliv

Vegetationen är starkt skiftande inom landet, främst beroende på olika nederbördsförhållanden. Bergskedjornas nordsluttningar är till stora delar täckta av tropisk regnskog, även om denna skattats hårt

(26 av 180 ord)

Naturskydd

Knappt 15 % av landets areal är avsatt som nationalparker eller naturreservat;

(11 av 31 ord)

Befolkning

Dominikanska republiken är liksom många av de övriga västindiska staterna tättbefolkat – 2018 var

(14 av 96 ord)

Språk

Officiellt språk är spanska, som också talas av större delen av

(11 av 50 ord)

Religion

Kristendomen dominerar och omfattar 95 procent av befolkningen. Katolska kyrkan är störst bland de kristna samfunden med över 80 procent av befolkningen som medlemmar. Protestanterna utgör cirka

(25 av 175 ord)

Utbildning

Utbildningen är fri och obligatorisk mellan 7 och 14 års ålder. Efter sexårig

(13 av 86 ord)

Sociala förhållanden

Dominikanska republiken hör till de fattigaste länderna i Mellanamerika med utbredd fattigdom och stora sociala

(15 av 104 ord)

Näringsliv

Efter många år av ekonomisk stagnation genomfördes i början av 1990-talet ett ekonomiskt reformprogram; exempelvis underlättades utländska investeringar i landet. De ekonomiska reformerna och en för landet gynnsam internationell utveckling fick till följd att landets ekonomi utvecklades positivt.

Under 00-talet

(40 av 281 ord)

Kommunikationer

Vägnätet omfattar 19 700 km, av vilka drygt 30 procent är asfalterade. Den

(12 av 84 ord)

Massmedier

Dagstidningsspridningen i Dominikanska republiken är relativt liten (156 ex. per 1 000 invånare, 2000). Efter Trujillodiktaturen har

(16 av 110 ord)

Statsskick och politik

Dominikanska republikens författning är från 1966 med ändringar senast 2010. Den verkställande makten utövas av en president, som väljs för en fyraårsperiod i direkta, allmänna val. En vicepresident fungerar som presidentens ställföreträdare. Presidenten utser ledamöterna i sin regering

(38 av 270 ord)

Rättsväsen

Domstolsorganisationen består av en högsta domstol, ett antal appellationsdomstolar, allmänna underrätter

(11 av 38 ord)

Försvar

Försvaret omfattar (2008) 50 000 man värvad trupp och är organiserat i

(11 av 58 ord)

Litteratur

Av den tidiga litteraturen har det mesta gått förlorat, bl.a. verk av Lázaro Bejarano. Denne tog indianernas parti, skrev satirer mot präster, myndigheter och förnäma män

(26 av 179 ord)

Musik

Kyrklig musik, liksom danser och instrument av spanskt ursprung, förekom i Dominikanska republiken från början av 1500-talet, senare uppblandad med afrikanska element. Kompositörer av konstmusik har använt sig av folkliga drag sedan 1800-talet.

Grundandet av Orquesta Sinfónica Nacional 1941 medförde ett uppsving för ofta nationalistiskt färgade

(46 av 322 ord)

Förhistoria

Ön Hispaniola befolkades ca 4000 f.Kr. Odling av majs och kassava

(11 av 63 ord)

Historia

De första europeiska besittningarna i Nya världen anlades på ön Hispaniola i samband med Columbus ankomst under hans första resa 1492. Ön förvandlades till en viktig bas för vidare erövringar. Dominikanska republikens nuvarande huvudstad, Santo Domingo, grundades 1496.

De första decennierna efter européernas ankomst präglades av betydande guldproduktion men också av katastrofal decimering av öns indianbefolkning. På Hispaniola inrättades de första spanska myndigheterna i Amerika, och Nya världens första universitet grundades här. Även i ekonomiskt hänseende blev Hispaniolas utveckling banbrytande:

(80 av 688 ord)

Medverkande

 • Anders Jönsson
 • Curt Dahlgren
 • Dag Retsö
 • Göran Andersson
 • Hans Holmén
 • Hernán Horna
 • Jan von Konow
 • Johanna Broman Åkesson
 • Kjell A. Johansson
 • Lennart Weibull
 • Lidija Babic-Odlander
 • Mauricio Rojas
 • Michael Bogdan
 • Mikael Parkvall
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Noel Broadbent
 • Pedro van der Lee
 • Stefan Anderberg
 • Sven Behrens
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors

Litteraturanvisning

Natur:
E. Bolay, Ecology of the Dominican Republic (1990);
J. Bond, Birds of the West Indies (2:a upplagan 1971).
Litteratur:
U. Harder (utgivare), Litteratur i Latinamerika (1985);
A. Fernández Spencer, Nueva poesía dominicana (1953);
P. Henríquez Ureña, La cultura y las letras coloniales en Santo Domingo (1936).
Historia:
M. Baud, Peasants and Tobacco in the Dominican Republic, 1870–1930 (1995);
B.J. Calder, The Impact of Intervention: The Dominican Republic during the U.S. Occupation of 1916–1924 (1984);
Frank Moya Pons, The Dominican Republic: A National History (2010).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Dominikanska republiken. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/dominikanska-republiken