Europeiska kommissionen, Kommissionen, (engelska The European Commission), central institution inom Europeiska unionen (EU). I fördragen

(14 av 97 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Ansvarsområden

Europeiska kommissionen har en central roll när det gäller att övervaka tillämpningen av den gemensamma lagstiftningen, verkställa Ministerrådets beslut, medla mellan EU:s institutioner och ansvara för att den

(28 av 194 ord)

Ledamöter och anställda

Kommissionens 28 ledamöter är utsedda på fem år. Fram till utvidgningen 2004 hade de fem stora medlemsländerna två kommissionärer var och övriga en vardera. Från 2004 nominerar varje medlemsland endast en kandidat till posten som kommissionär. I Lissabonfördraget anges att antalet

(40 av 283 ord)

Granskning av kommissionen

Europeiska kommissionens verksamhet granskas dels av Europaparlamentet, dels av Revisionsrätten. Europeiska kommissionen kan i sin helhet avsättas genom misstroendevotum i Europaparlamentet. Detta har hittills aldrig inträffat. Våren 1999 riktades dock allvarlig kritik mot Europeiska kommissionen

(35 av 246 ord)

Organisation

Kommissionärerna är chefer över ett eller flera generaldirektorat, inom vilka planerings- och utredningsarbetet utförs. Samordningen sköts genom ett generalsekretariat direkt underställt ordföranden. I den kommission som tillträdde den 1 november 2014 organiserades arbetet på ett delvis nytt sätt. För att

(40 av 282 ord)

Kommissionens arbete

Kommissionen handlägger varje år ett mycket stort antal och till både innehåll och omfattning starkt varierande ärenden. I de interna besluten eftersträvas enhällighet, men även majoritetsbeslut efter intern omröstning förekommer. Kommissionärerna förväntas dock vara solidariska med eventuella

(36 av 257 ord)

Medverkande

  • Rutger Lindahl
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Europeiska kommissionen. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/europeiska-kommissionen