första hjälpen, snabbt insatta åtgärder som vidtas för att rädda livet eller förhindra att skadan eller sjukdomen förvärras hos en akut

(21 av 145 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Åtgärder

Vid olycksfall kan följande åtgärder vara nödvändiga: att omhänderta medvetslös med blockerade andningsvägar och att avlägsna främmande material från andningsvägarna; mun-till-munandning; att vända medvetslös i stabilt sidoläge; att stoppa större yttre blödning; att förebygga chock genom rätt kroppsläge; att anlägga ett enkelt täck- eller tryckförband. Dessutom krävs i en trafikolycksfallssituation kunskaper om hur man förhindrar sekundära skador, t.ex. vid brand i fordon eller genom påkörning av förbipasserande fordon, på vilket sätt man prioriterar åtgärder om flera personer är skadade, kunskaper

(80 av 774 ord)

Betydelsen av första hjälpen

Bland alla akuta sjukdoms- och skadetillstånd som kan vara aktuella för första hjälpen-åtgärder i väntan på den larmade ambulansen utgör

(20 av 140 ord)

Utbildning i första hjälpen

Samhällets resurser utnyttjas i viss mån för utbildning i första hjälpen,

(11 av 75 ord)

Medverkande

  • Ingvar Gustafson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, första hjälpen. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/första-hjälpen