fornkristen konst och arkitektur, den kristna konst och arkitektur som skapades under de första århundradena e.Kr. Den tidiga kristna konsten

(20 av 136 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Arkitektur

Efter 313 vidtog ett flitigt kyrkobyggande i hela det romerska imperiet. Den ledande kyrkobyggnadstypen blev basilikan, en tre- eller femskeppig anläggning med ett tvärställt och absidförsett tvärskepp i öster och vanligtvis ett narthex (förhall) och ett atrium i väster. De flesta basilikorna byggdes på platsen för en martyrgrav och anlades ofta så att graven kunde ingå i altaret. Den största kyrkobyggnaden av detta slag blev Petersbasilikan

(66 av 469 ord)

Måleri och mosaik

I anslutning till antikens freskomålningstradition försågs många av de fornkristna katakomberna i Rom med muralmålningar på väggarna och i valven. Målningarna fick en grundläggande betydelse för den kristna konstens ikonografi. Motiven är symboliska och vanligtvis hämtade ur bibeln. Framställningssättet är summariskt och schematiserande, och

(44 av 313 ord)

Skulptur

Den fornkristna skulpturen omfattar framför allt reliefkonst. En säregen sådan utvecklades på sarkofagerna i Rom under

(16 av 109 ord)

Medverkande

  • Torkel Eriksson

Litteraturanvisning

F.W. Deichmann, Rom, Ravenna, Konstantinopel, Naher Osten ( 1982);
F.J. Dölger, Antike und Christentum ( 1950);
M. Gough, The Origins of Christian Art ( 1973);
A. Grabar, The Beginnings of Christian Art ( engelsk översättning 1967);
R. Krautheimer, Early Christian and Byzantine Architecture ( 1965);
F. van der Meer & C. Mohrmann, Atlas of the early Christian World ( engelsk översättning 1958);
C.R. Morey, Early Christian Art ( 2:a upplagan 1953);
C. Nordenfalk, Die spätantiken Kanontafeln, 1–2 ( 1938);
K. Weitzmann, Ancient Book Illumination ( 1959);
W.F. Volbach & M. Hirmer, Frühchristliche Kunst ( 1958).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, fornkristen konst och arkitektur. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fornkristen-konst-och-arkitektur