fornminneslagstiftning, lagstiftning till skydd för det arkeologiska kulturarvet. Fornminneslagstiftning finns i de flesta länder. I Sverige går den tillbaka till 1666 års ”Placat och Påbudh om Gamble Monumenter och Antiquiteter”, som stadgar absolut skydd för alla fornlämningar med tillsynsplikt för myndigheterna. Den praktiska betydelsen blev dock ringa. En ny och mer liberal förordning,

(53 av 371 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Klas-Göran Selinge

Litteraturanvisning

Kulturmiljövård, regeringens proposition 1987/88:104;
E. Floderus & K.A. Gustawsson, ”Fasta fornlämningar”, i A. Schück & B. Thordeman ( utgivare), Ad patriam illustrandam ( 1946);
C. Meschke, ”Fornminneslagen”, i Sverker Jansson & B. Lundberg (utgivare), Med arkeologen Sverige runt ( 3:e upplagan 1987).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, fornminneslagstiftning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fornminneslagstiftning