(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Syntes och förenkling

Den fysikaliska teoribildningen präglas alltsedan Newtons dagar av en önskan att finna gemensamma beskrivningar för så många olika fenomen som möjligt (”unification” på engelska). Som en följd av denna strävan söker man att successivt sammanföra fysikens olika krafter (växelverkningar) i en gemensam teori. Det första

(45 av 315 ord)

Fundamentalkonstanter

Fysikaliska lagar och samband skall vara både universellt giltiga och oföränderliga i tiden. Matematiken är det språk i vilket man formulerar dessa lagar. Den förankring i naturen som alltid

(29 av 203 ord)

Storskalig och småskalig fysik

Experimentell fysik bedrivs vanligen som lagarbete, vilket oftast är en nödvändighet på grund av de stora kostnaderna för den använda apparaturen och behovet av olika specialkunskaper i arbetet.

(28 av 193 ord)

Teori, experiment, datorer

Ett viktigt inslag i fysikalisk forskning är att utveckla instrument och metoder för att uppnå de speciella betingelser under vilka materien skall studeras och möjliggöra observationer och mätningar av materiens egenskaper i skilda miljöer. För att denna experimentella verksamhet skall

(40 av 285 ord)

Vackra ekvationer

Fysiken har en strävan efter generellt giltiga, kvantitativa utsagor. Fysikaliska storheter uttrycks därför i exakt matematisk form, och fysikaliska lagar skrivs som matematiska ekvationer.

(24 av 166 ord)

Fysik och filosofi

Vissa av fysikens frågor sträcker sig in i filosofins domäner. Det gäller t.ex. frågan om rummets och tidens natur. I den newtonska mekaniken är rummet en scen (”situation”), och tiden är uttrycket för

(33 av 232 ord)

Nya landvinningar

Fysikens gräns mot det okända förflyttas snabbt. Därför blir det ständigt nya frågor som fysiken försöker besvara och nya upptäckter som kommer inom räckhåll. Här är några av de framsteg som kan tänkas ske

(34 av 237 ord)

Medverkande

  • Carl Nordling
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Fysikforskning i teori och praktik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fysik/fysikforskning-i-teori-och-praktik