Geografi:
I. Moberg, ”Gotland um das Jahr 1700”, Geografiska Annaler (1938);
Dan Carlsson, Kulturlandskapets utveckling på Gotland (1979);
P.-G. Ersson, Kolonisation och ödeläggelse på Gotland (1975).
Växtliv:
Bengt Pettersson & K. Curry-Lindahl, Natur på Gotland (1946);
U. Ekstam m.fl., Ölands och Gotlands växtvärld (1984);
Tommie Jacobsson, Blommande Gotland (1984).
Djurliv:
C. Andrén & G. Nilson, ”Gotlands reptiler och amfibier”, Fauna och flora 1981;
J.-H. Kloth & U. Lovén, Gotlands natur. En reseguide (1987);
B.-O. Landin & G. Brusewitz, Naturvandringar på Fårö (1982);
Länsstyrelsen i Gotlands län (utgivare), Värdefull natur på Gotland (1984);
N. Noréhn, Gotlands vertebrater – en zoogeografisk studie 1–2 (1984).
Dialekter:
Herbert Gustavson m.fl. (utgivare), Gotländsk ordbok 1–2 (1918–45);
Herbert Gustavson, Gutamålet 1–2 (1940–48);
Herbert Gustavson, Gutamålet: Inledning till studium (1977);
Herbert Gustavson, ”Gutamål och rikssvenska”, Boken om Gotland 2 (1945);
Herbert Gustavson, ”Något om gutamålet.” Svenska turistföreningens årsskrift (1966);
Mathias Klintberg & Herbert Gustavson, Ordbok över laumålet på Gotland 1–4 (1972–86).
Ortnamn:
L. Alfvegren, Gotland i blickpunkten (1961);
Herbert Gustavson, ”Gotlands ortnamn”, Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 1938;
L. Hellberg, ”De gotländska ortnamnen på -städe och -städar”, Namn och bygd 1958;
E. Melefors, Byngen, Smissen och Listar (1983);
Ingemar Olsson, ”Gotland i blickpunkten”, Namn och bygd (1964);
Ingemar Olsson, Gotlands Stavgardar, En ortnamnsstudie (1976);
Ingemar Olsson, Gotländsk natur och historia speglade i ortnamnen (1979);
Ingemar Olsson, Gotländska terrängord (1959);
Ingemar Olsson, ”Om engelska ortnamn på -stead och gotländska på -städe”, Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 1964;
Ingemar Olsson, Ortnamn på Gotland (1984);
Ingemar Olsson, ”Plural form i äldre nordiskt ortnamnsskick”, Namn och bygd 1963.
Litteratur:
Lennart Berg m.fl. (utgivare), Vägen till litteraturen om Gotland (1991).
Konst:
E. Lagerlöf & G. Svahnström, Gotlands kyrkor (4:e upplagan 1991);
G. Svahnström & K. Svahnström, Måleri på Gotland 1530–1830 (1989);
B.G. Söderberg, Konst på Gotland 1800–1920 (1978).
Arkitektur:
E. Lagerlöf & G. Svahnström, Gotlands kyrkor (4:e upplagan 1991);
G. Svahnström, ”Bondens gård och bostad”, Boken om Gotland 1 (1945).
Musik:
Bengt Arvidsson, Gimaint u Bänskt – Folkmusikens historia på Gotland (1989);
A. Fredin, Gotlandstoner (1909–33);
E. Noreen & H. Gustavsson (utgivare), Gotländska visor samlade av P.A. Säve 1–3 (1949);
Svante Pettersson & R. Bjersby, Gutavisor och andra visor upptecknade på Gotland (1978);
Svante Pettersson, Gutalåtar 1–2 (1988).
Folkkultur:
R. Bjersby, Traditionsbärare på Gotland vid 1800-talets mitt (1964);
Theodor Erlandsson, En döende kultur (1923);
J. Granlund, ”Holz und Stein in der ländlichen Baukultur Gotlands im 17. Jahrhundert”, Acta Visbyensia 1966;
Anders Salomonsson, Gotlandsdricka: Traditionell kultur som regional identitetssymbol (1979);
P.A. Säve, Allmogen och hussederna på Gotland (1941);
P.A. Säve (utgivare), Gotländska sagor 1–2 (1952–54);
P.A. Säve (utgivare), Gotländska sägner 1–2 (1959–61).
Förhistoria:
Dan Carlsson, Kulturlandskapets utveckling på Gotland (1979);
Ingmar Jansson (utgivare), Gutar och vikingar (1983);
Gunborg O. Janzon m.fl., Gotlands mellanneolitiska gravar (1974);
B. Nerman, Die Völkerwanderungszeit Gotlands (1935);
B. Nerman, Die Vendelzeit Gotlands 1–2 (1969–75);
E. Nylén, Die jüngere vorrömische Eisenzeit Gotlands (1955);
E. Nylén, Mellan brons- och järnålder (1972);
W. Falck m.fl. (utgivare), Arkeologi på Gotland (1979);
M. Stenberger, Die Schatzfunde Gotlands der Wikingerzeit 1–2 (1947–58);
M. Östergren, Mellan stengrund och stenhus (1989);
I. Österholm, Bosättningsmönstret på Gotland under stenåldern (1989).
Historia:
A.Th. Snöbohm, Gotlands Land och Folk (1871);
A. Schück, ”Gotlands politiska historia intill Brömsebrofreden” och L. Dannert, ”Huvuddragen av Gotlands politiska historia” i Boken om Gotland 1–2 (1945);
Å.G. Sjöberg (utgivare), Historia kring Gotland (1963);
G. Svahnström, Visby under 1000 år (2:a upplagan 1990), B. Thordeman, Invasion på Gotland 1361 (1944);
H. Yrwing, Gotlands medeltid (1978).
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Källangivelse
Nationalencyklopedin, Litteraturanvisning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/gotland/litteraturanvisning