Fiske och fiskeprodukter har under många år varit grundvalen för Islands ekonomi; fram till 2000 svarade fiskenäringen för

(18 av 124 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Jordbruk

Lantbruket är främst inriktat på djuruppfödning, vilket delvis beror på att det svala klimatet gör det svårt att odla spannmål. Endast cirka

(22 av 153 ord)

Fiske

Det djupa och näringsrika havet runt Island ligger i gränsområdet mellan varma och kalla strömmar och ger därmed goda förutsättningar för fiske. Fisket står för nästan 40

(27 av 188 ord)

Råvarutillgångar och energiförsörjning

Island saknar brytvärda mineralresurser. Produktion av industrimineraler omfattar cement, naturgrus och krossad grus, sand, pimpsten, salt och scoria. Aluminium och kiseljärn utvinns från importerade råvaror genom utnyttjande av billig geotermisk energi

(31 av 218 ord)

Industri

Islands industri är mångsidig och sysselsätter närmare 1/4 av de förvärvsarbetande. Den viktigaste enskilda industribranschen är aluminiumindustrin. Landet har

(19 av 132 ord)

Utrikeshandel

Under många år har fisk och fiskeprodukter dominerat Islands export, men

(11 av 69 ord)

Turism och gastronomi

I förhållande till den egna befolkningens storlek är utlandsturismen relativt omfattande med drygt 1 miljon utländska besökare per år. De flesta besökarna kommer från Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Danmark och Sverige.

(30 av 210 ord)

Medverkande

  • Johan Warell
  • Tove Janson Borglund
  • Ulf Erlandsson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Ekonomi och näringsliv. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/island/ekonomi-och-näringsliv