(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Svenska jaktmetoder

Vid all jakt ställs två oeftergivliga krav, varav det ena lagfäst, vilken jaktmetod man än väljer och vilken viltart som jakten än avser: jakten skall bedrivas så

(27 av 189 ord)

Skyddsjakt

I jaktlagstiftningen finns bestämmelser om jakt i syfte att förebygga skador

(11 av 78 ord)

Jaktetik

I jaktlagstiftningen finns ett antal bestämmelser som reglerar jakten och jaktutövningen. Det finns också ett antal oskrivna regler som

(19 av 132 ord)

Jägarna

I Sverige finns ca 300 000 jägare, vilka årligen ägnar ca sju miljoner dagar åt jakt och viltvård. Den av regeringen 1977 tillsatta Jakt- och viltvårdsberedningen lät göra en omfattande undersökning av de

(32 av 223 ord)

Utbildning

Den svenska jägarutbildningen har gamla anor. Redan när Svenska jägareförbundet bildades

(11 av 74 ord)

Jaktens organisation

Riksdagen beslutar om jaktlagen medan regeringen (Jordbruksdepartementet) fastställer bl.a. jaktförordningen, inklusive jakttider, och beslutar om de utredningar

(17 av 121 ord)

Finansiering

Jakten, viltvården och viltforskningen finansieras till övervägande del genom avgifter, frivilliga

(11 av 69 ord)

Jaktlagstiftningen

består inte bara av den jaktlag (1987:259) som riksdagen antagit. Till lagen hör också en jaktförordning (1987:905) som beslutats av regeringen, den jaktkungörelse som Naturvårdsverket utfärdat och lagen

(28 av 198 ord)

Den svenska jaktens värden

Från att tidigare ha varit ett viktigt näringsfång, ofta som ett komplement till jord- och skogsbruket och ett sätt att skydda boskapen mot angrepp från rovdjur, har jakten utvecklats till en uppskattad och från många synpunkter värdefull fritidssysselsättning. Fortfarande är den köttavkastning som jakten ger av betydelse för många hushåll. Älgjakten ger

(52 av 369 ord)

Svensk jakthistoria

Mycket litet är känt om jakten i Sverige från stenålder och fram till tidig medeltid. Arkeologiska fynd visar dock på ett mycket rikt urval av jaktbyten redan under den tid då renjägare från kontinenten följde de vandrande hjordarna av renar i den vikande inlandsisens spår.

Först genom landskapslagarna

(48 av 337 ord)

Medverkande

  • Curt Nordström
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Svensk jakt i dag. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/jakt/svensk-jakt-i-dag