kemisk industri, i vid mening all industri baserad på kemiska processer (kemisk processindustri eller kemibaserad industri), till skillnad från mekaniska. Kemiska processer har fått en

(25 av 172 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Vetenskap och industri

Den kemiska industrins framväxt under 1800-talets senare hälft är intimt kopplad till utvecklingen inom processteknik och naturvetenskap. Vid sidan av järnet intog stenkol en nyckelställning i det tidiga industriella genombrottet. Som biprodukt vid koks- och gasframställning ur stenkol bildades stenkolstjära, ur vilken den organisk-kemiska industrin föddes. Stenkolstjära blev den viktigaste råvaran för framställning av syntetiska färgämnen. År 1856 upptäckte en 18-årig brittisk kemistuderande, William Perkin, det första

(67 av 475 ord)

Svensk satsning på nischprodukter

På två kemiområden kom Sverige att få en central ställning i Europa under senare delen av 1800-talet: för framställning av tändstickor och av sprängämnen. Produktionen baserades på svenska innovationer. Gustaf Erik Paschs säkerhetständsticka, patenterad 1844 och utvecklad av Johan Edvard Lundström vid Jönköpings Tändsticksfabrik, blev redan på 1860-talet en stor exportframgång, framför allt på den brittiska marknaden. Alfred Nobel lyckades under 1860-talet lösa de problem som

(66 av 470 ord)

Basplaster och det petrokemiska genombrottet

Den första rent syntetiska plasten, bakelit, uppfanns 1910 i USA; den blev en stor kommersiell framgång bl.a. tack vare sin förmåga att isolera för både elektricitet och värme. Under

(29 av 203 ord)

En svensk tillväxtbransch

Under 1930-talets senare del började den kemiska industrin i Sverige expandera snabbt och kontinuerligt, och i början av 1940-talet inleddes en lång period av avsevärt snabbare produktionstillväxt än i industrin som helhet (jämför bilderna). Tillverkningen av

(36 av 253 ord)

Plaståldern ger vägvalsproblem

Den starkt ökade användningen av plastmaterial efter andra världskriget – särskilt påtaglig inom byggnads-, förpacknings- och plastvaruindustrin – ledde till en stark expansion i produktionen av organiska

(27 av 192 ord)

En petrokemisk storsatsning – ett svenskt Ruhr?

Med hjälp av utländskt kapital och kunnande byggdes i början av 1960-talet ett petrokemiskt komplex upp i Stenungsund. Esso svarade för ångkrackningsanläggningen, som via rörledningar levererade eten till

(28 av 196 ord)

Företagskoncentration och internationalisering

Oljeprisstegringarna och den industriella lågkonjunkturen bromsade från mitten av 1970-talet den snabba efterfrågetillväxten, och den baskemiska industrin gick in i ett decennium av markerad överkapacitet. I Västeuropa halverades antalet PVC-plastproducenter mellan 1978 och 1984. År 1983 vände konjunkturen, och den resterande delen av 1980-talet blev gynnsam för kemisk industri. Under decenniet skedde en omfattande strukturomvandling, som innebar bl.a. att samtliga petrokemiföretag i Stenungsund bytte ägare och att en stor del av den svenska baskemikalie- och basplastindustrin övergick i utländsk (främst

(80 av 699 ord)

Medverkande

  • Håkan Lindgren
  • Jan Jörnmark

Litteraturanvisning

Litt.
Kemiska processindustrier i Sverige 1975–1985 1, utgiven av Sveriges Kemiska Industrikontor ( 1976);
O. Cyrén, Svensk kemisk industri ( 1946);
Lars Davidson m.fl., Organisk-kemisk industri i Sverige ( 1975);
A. Elshult & I. Svennilson, Kemisk industri: Karakteristiska drag, struktur och utvecklingstendenser ( 1955);
M. Hallvarsson & T. Selander, Stenungsund ( 1974);
Alf Larson, Den svenska kemiska industrin 1–2 ( 1922–23);
K. Ullenhag, Industriell utveckling och demokratisering, 1862–1921 ( 1984);
T.I. Williams, The Chemical Industry, Past and Present ( 1953).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, kemisk industri. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kemisk-industri