Korea, halvö på Asiens östkust, mellan Gula havet och Japanska havet. Changbaibergens högsta delar och Yalufloden utgör Koreas naturliga

(19 av 129 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Korea är en relativt smal halvö mitt på Asiens östkust och sträcker sig ca 1 100 km mot söder. Den skiljs från södra Japan genom det 180 km breda Koreasundet. Större

(31 av 208 ord)

Klimat

Korea har ett kontinentalt präglat och monsunpåverkat klimat, i norra delen kalltempererat med

(13 av 90 ord)

Växt- och djurliv

I mer orörda delar av Korea finns frodiga skogar med många trädarter och riklig undervegetation. Det finns många arter lövträd, bl.a. björkar, lönnar, askar, lindar, orientalisk avenbok

(27 av 188 ord)

Naturskydd

Sydkorea hade 2009 20 nationalparker. Störst av dem var Chiribergen med

(11 av 54 ord)

Befolkning och etnografi

Befolkningen i Korea utgörs nästan helt av koreaner. Numera finns det dock även en ganska stor

(16 av 112 ord)

Religion

Delningen av Korea i en kommunistisk stat i norr och en demokratisk i söder har påverkat såväl religionens plats och ställning i de två länderna, samt den information som finns att tillgå om respektive land.

Den inhemska traditionella religionen i Korea präglas av olika former av schamanism. Den

(48 av 342 ord)

Litteratur

Koreansk litteratur omfattar den litteratur som skrivits i Korea på kinesiska

(11 av 77 ord)

Poesi

En stor del av den folkliga litterära traditionen fördes vidare i muntlig form och nedtecknades först efter den koreanska skriftens tillkomst. Hit hör legender, maskspel och pansori (’sjungna berättelser’); se vidare Drama och teater nedan. Ytterst lite av den folkliga och rituella poesin från tiden före 1000 finns bevarat. Mest intressanta är de 25 dikter som går under benämningen hyangga (’hemlandssånger’), tillkomna under perioden 500–1000. Innehållet är konfucianskt eller buddhistiskt, ofta med schamanistiska övertoner. Under Koryoperioden (918–1392) var den dominerande

(80 av 651 ord)

Prosa

Relativt lite av koreansk prosa från tiden före 1100-talet har bevarats. I historieverken ”Samguk sagi” (’Historiska uppteckningar från de tre kungadömena’, 1145) av Kim Pusik och ”Samguk yusa” (’Hågkomster från de tre kungadömena’, 1200-talets senare del) av Iryon återfinns värdefulla utdrag ur den tidiga kinesiskspråkiga krönikelitteraturen, i övrigt helt förlorad under mongolernas härjningar i Korea på 1200-talet. Från Sillariket finns ett antal

(62 av 441 ord)

Drama och teater

Koreas drama och teater har sina rötter i uråldriga ceremonier, folkliga bruk och schamanistiska riter. Landet har tidvis stått under stark kinesisk påverkan men har lyckats bevara mycket av sin särart och har även fungerat som förmedlande länk för spridning av teater och dans från

(45 av 317 ord)

Konst

När japanska arkeologer vid seklets början undersökte boplatser och gravar från äldre skeden i Korea kom en avancerad och särpräglad kultur i dagen. Den var till en början starkt påverkad av den kinesiska men utvecklade snart en egen stil både i måleri, skulptur, arkitektur och konsthantverk. Redan århundradet f.Kr. visar vapen, prydnads- och kultföremål former och mönster som märkbart skiljer sig från dem i Kina och Centralasien. Det muralmåleri som påträffats i nordkoreanska gravar från tiden kring Kr.f. har inspirerats

(80 av 722 ord)

Konsthantverk

Först under ”de tre kungarikena”, Silla, Paekche och Koguryo, som existerade ungefär samtidigt (från Kr.f. till mitten av 600-talet) framträder en egen koreansk stil inom bronsarbeten, guldsmide och keramik. Unika är de kronor, bälten och smycken av guld

(38 av 271 ord)

Arkitektur

Koreas arkitektur har i princip genomgått samma utveckling som Kinas och Japans, men uppvisar också vissa särdrag. Under stenåldern förekom hyddor av tre olika typer: runda, delvis nedsänkta i marken och med halmtäckta tak, trähus i knuttimring samt stolpbodar. Under ”de tre kungarikenas period” (tiden från Kr.f. till mitten av 600-talet) var inflytandet från Kina starkt, vilket visade sig främst i tempel- och palatsarkitekturen, särskilt i samband med buddhismens införande under 300–500-talen. Koreas topografi skiljer sig emellertid starkt från den

(80 av 584 ord)

Trädgårdskonst

Koreas traditionella trädgårdskonst kan indelas i tre kategorier, vilka under årtusendena kombinerats med varandra på olika sätt. Den första kategorin, susok, utgörs av arrangemang där

(25 av 174 ord)

Musik

Koreas musikkultur har i äldre tid fått starka influenser från Kina och har i sin tur påverkat den japanska musikkulturen. I modern tid finns ett starkt inflytande från den västerländska musiken. I Nordkorea har musiken ingått i en kulturpolitik som i stort sett haft Folkrepubliken Kina som förebild.

Från början av vår

(52 av 366 ord)

Dans

Koreansk dans består av fyra typer: religiös dans, hovdans, folkdans och västligt influerad nutida dans. Med de religioner och läror som fördes till Korea från övriga

(26 av 184 ord)

Förhistoria

Inget talar för att människan skulle ha nått den koreanska halvön senare än de angränsande delarna av Asien. Paleolitiska fynd har dock kunnat beläggas först under 1960-talet, och då endast för den

(32 av 224 ord)

Historia

(1 av 1 ord)

De tidiga statsbildningarna (300-talet f.Kr.–Kr.f.)

Till de äldsta kända politiskt och socialt självständiga enheterna i Korea hör Puyo, Yemaek, Choson, Imdun, Chinbon och Chin. Främst av dessa tidiga stater var Choson, oftast kallad ”äldre Choson”

(30 av 212 ord)

”De tre kungarikena” (Kr.f.–ca 650 e.Kr.)

I början av första århundradet e.Kr. hade Puyo utvecklats till ett starkt konfedererat kungadöme, som ofta förde en prokinesisk politik. År 370 e.Kr. dukade emellertid Puyo under inför trycket från sin mäktiga granne i söder, Koguryo. Enligt traditionen grundades Koguryo

(40 av 285 ord)

Sillas hegemoni (ca 650–918)

Vid mitten av 600-talet blev Koguryo involverat i konflikter med de kinesiska rikena Sui och Tang. Det resulterade

(18 av 126 ord)

Koryo (918–1392)

År 918 utropade generalen Wang Kon kungariket Koryo och flyttade huvudstaden från Kyongju till Kaesong. Under de följande två århundradena stärktes kungamakten och det buddhistiska etablissemangets inflytande, medan de utrikes relationerna präglades av upprepade och förödande

(36 av 253 ord)

Choson (1392–1910)

Yuandynastins fall i Kina 1368 och Mingdynastins allt mäktigare ställning skapade politisk splittring i Koryo och ledde 1392 till att en general, Yi Songgye (1335–1408), tog makten och samma år utropade en ny dynasti med det gamla namnet Choson (även kallad Yidynastin). Som en reaktion mot buddhisternas omfattande inblandning i statens affärer under Koryoperiodens senare del blev en av Yi Songgyes första åtgärder att förbjuda det buddhistiska prästerskapet att vistas i städerna. Buddhismen förlorade allt inflytande över statens styrelse och

(80 av 669 ord)

Den japanska ockupationen (1910–45)

Den motsträvige koreanske kungen, Kojong, tvingades 1907 abdikera till förmån för sin son, Sunjong, som dock fick nedlägga kronan i samband med att

(23 av 161 ord)

Efterkrigsperioden

Japans kapitulation 15 augusti 1945 ledde till att Korea norr om 38:e breddgraden intogs av sovjetiska trupper i augusti, medan området söder om 38:e breddgraden intogs av amerikanska styrkor, som anlände till Korea först i

(35 av 247 ord)

Medverkande

 • Anna Greta Ståhle
 • Bo Gyllensvärd
 • Christina Nygren
 • Curt Dahlgren
 • Helén Nordin
 • Håkan Lundström
 • Jan Ovesen
 • Peter A. Sjögren
 • Ragnar Hall
 • Solveig Mårtensson
 • Staffan Rosén
 • Sven Behrens

Litteraturanvisning

Religion:
Cho Hung-youn, Koreanischer Schamanismus (1982);
F. Vos, Die Religionen Koreas (1977).
Litteratur:
P.H. Lee, Korean Literature: Topics and Themes (1965);
P.H. Lee (utgivare), The Silence of Love: Twentieth-Century Korean Poetry (1980);
P.H. Lee (utgivare), Modern Korean Literature: An Anthology (1990).
Drama och teater:
Korea: Its Land, People and Culture of All Ages (1960);
Choi Woo-il, (utgivare), Korean Traditional Folk Culture: Our Life, Our Play (1988).
Konst:
E. McCune, The Arts of Korea (1962);
R. Violet, Einführung in die Kunst Koreas (1987).
Musik:
Traditional Performing Arts of Korea, utgiven av Korean National Commission for UNESCO (1978);
W. Burde (utgivare), Korea: Einführung in die Musiktradition Koreas (1985);
A. Eckardt, Musik, Lied, Tanz in Korea (1968);
Dans:
A.C. Heyman, ”Dances of the Three-Thousand-Leage Land”, Dance Perspectives 1964.
Förhistoria:
W.-Y. Kim, Art and Archaeology of Ancient Korea (1986);
S.-N. Rhee & M.-L. Choi, ”Emergence of Complex Society in Prehistoric Korea”, Journal of World Prehistory 1992.
Historia:
C.J. Eckert m.fl., Korea Old and New: A History (1990);
Lee Ki-baik, A New History of Korea (1984).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Korea. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/korea