lösningsmedel, sammanfattande benämning på ämnen som kan lösa andra ämnen. Vanligen avses vätskor som kan lösa gasformiga, flytande eller fasta ämnen.

I en lösning är lösningsmedlet normalt den dominerande komponenten. Lösningsmedel kan vara såväl vanligt vatten som hälsovådliga medel

(39 av 276 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Hälsoaspekter

Lösningsmedlen har uppmärksammats genom de skadeverkningar som konstaterats. Flertalet lösningsmedel löser sig mycket lätt i fett. Det finns därför stor risk för att de ansamlas i kroppens fettrika vävnader, med särskilt risktagande för exempelvis

(34 av 240 ord)

Skador på yttre miljön

Många lösningsmedel kan orsaka skador i den yttre miljön. Lösningsmedel räknas som flyktiga organiska ämnen (VOC, volatile organic compounds). Sådana ämnen anses i hög utsträckning bidra till bildningen

(28 av 193 ord)

Medverkande

  • Bengt Knave
  • Bo Thunberg
  • Lennart Eberson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, lösningsmedel. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/lösningsmedel