Libyen, stat i Nordafrika; 1,76 miljoner km2, 6,5 miljoner invånare (2018). Libyen gränsar i öster

(15 av 109 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Libyen består huvudsakligen av öken och halvöken. I den smala kustremsan vid Medelhavet ligger långsträckta oaser och saltmarskland. Hela Libyen har

(21 av 143 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Utmed Medelhavet utbreder sig en kustslätt med dyner, saltmarskland och oaser. Vid gränsen till Tunisien i nordväst finns Jifaraslätten, som höjer sig söderut till

(24 av 171 ord)

Klimat

Hela Libyen har ett torrt och hett klimat av ökenklimattyp med undantag

(12 av 79 ord)

Växtliv

De kustnära områdena har en flora av arter som är vitt utbredda i östra medelhavsområdet. Här

(16 av 112 ord)

Djurliv

I de någorlunda oförstörda skogarna i norr finns berbervildsvin (underart av vildsvin), vanligt piggsvin, rödräv och

(16 av 108 ord)

Naturskydd

Det fanns 2010 sex nationalparker. Dessutom fanns fyra större naturreservat.

(10 av 10 ord)

Befolkning

År 2018 hade Libyen en befolkningstäthet av 4 invånare per km2, men då 95 procent av landets yta består av öken lever mer än 90 procent av invånarna i kustzonen. Libyens befolkning har vuxit mycket snabbt, från 1,5 miljoner 1965 till 6,4 miljoner 2017. 

Landet har

(45 av 324 ord)

Språk

Officiellt språk är högarabiska. Talspråket är nyarabiska dialekter av badawityp. Mindre

(11 av 15 ord)

Religion

Islam är statsreligion, men författningen garanterar religionsfrihet. Nästan alla libyer är sunnitiska muslimer av malikitisk och i viss mån hanafitisk rättstradition. Många berber är ibaditer (jämför kharijiter). Politiskt spelar islam stor roll. Under turkiskt styre och under den italienska ockupationen utgjorde Sanusiya-orden (en puritansk och sufiinspirerad

(46 av 325 ord)

Utbildning

Vid Libyens självständighet (1951) var bara 10 % av befolkningen läs- och skrivkunnig. Skolväsendet, som därefter har byggts ut kraftigt, är både statligt

(22 av 153 ord)

Sociala förhållanden

Det sociala trygghetssystemet stammar från 1957, och har därefter byggts ut kraftigt. Hälso- och sjukvård

(15 av 107 ord)

Näringsliv

Innan olja upptäcktes på 1950-talet var Libyen ett fattigt ökenland med jordbruk som främsta näring. Oljan förändrade Libyen, och landet hade under 2000-talets inledande år bland de högsta BNP per capita i

(32 av 223 ord)

Jordbruk

Libyens regering tillmäter fortfarande jordbruket stor betydelse. Målet är att uppnå nationell självförsörjning med livsmedel. Trots att 1/5 av

(19 av 135 ord)

Mineral

Libyen är relativt mineralfattigt, men förutom olja och naturgas utvinns svavel, salt, kalk, gips och järn. Det

(17 av 121 ord)

Industri

Libyens industri är svagt utvecklad, men en utbyggnad har länge haft högsta

(12 av 83 ord)

Utrikeshandel

Sedan 1961, då oljeexporten började, har Libyen haft ett betydande handelsöverskott. År 2010 svarade oljan för

(16 av 113 ord)

Kommunikationer

Före självständigheten kunde inlandet endast nås med kamel eller terränggående fordon. Under

(12 av 85 ord)

Massmedier

Dagstidningsspridningen i Libyen är mycket begränsad (35 tidningsex. per 1 000 inv.,

(11 av 75 ord)

Statsskick och politik

Efter inbördeskriget februari–oktober 2011 och störtandet av diktatorn Muammar al-Khadaffi befinner

(11 av 16 ord)

Statsskick

Den konstituerande församling som valdes i februari 2014 har ännu (2017) inte slutfört sitt arbete varför landet saknar författning. Tills vidare gäller den temporära grundlag som antogs av det nationella övergångsråd som bildades 2011. Enligt Mustafa Abdul Jalil (född 1952), dåvarande ordförande i det nationella övergångsråd

(46 av 322 ord)

Politik

Libyens försök att bygga en demokrati efter Muammar al-Khadaffis stenhårda diktatur inleddes 2011 då en koalition av rebellstyrkor tog makten. al-Khadaffi hade då styrt landet i över fyra decennier.

Rebellernas ansikte utåt under den då pågående revolutionen var Nationella övergångsrådet (NTC). Ordförande var Mustafa Abdul Jalil (född 1952), som i februari hade hoppat av från sin post som justitieminister under al-Khadaffi, och tillförordnad premiärminister var Mahmoud Jibril (född 1952), en USA-utbildad teknokrat.

Kandidaten Abdel Rahim al-Kib (född 1950) utsågs 1 november

(81 av 808 ord)

Rättsväsen

Rättsordningen är traditionellt präglad av egyptisk och därigenom också fransk rätt.

(11 av 42 ord)

Försvar

Försvaret bygger på selektiv värnplikt med en första tjänstgöring om 12–24 månader och omfattar (2008) 76 000

(16 av 111 ord)

Film

Landet hade tidigare inte gjort sig känt i internationella filmsammanhang när det vid festivalen i Cannes 1981 presenterade sig med den enormt påkostade ”Slaget vid Tagrift”, vars handling utspelas 1928 när

(31 av 219 ord)

Konst och arkitektur

De äldsta bevarade byggnadsmonumenten från islamisk tid i Libyen är en palatsruin från fatimidisk tid samt lämningar av en stor moskéanläggning (900-talet). I närheten finns ruinerna av hamnstaden Madina Sultan med bostadskvarter och

(33 av 235 ord)

Musik

Traditionell musik har sin viktigaste funktion i samband med bröllop. Typiska slaginstrument är trumman darbuka och den tamburinliknande trumman bendir. Blåsinstrumentet zukra är i de södra och västra delarna av landet en typ av säckpipa men spelas i öster

(39 av 277 ord)

Förhistoria

En majoritet av de arkeologiska ytfynd som gjorts inom Libyens gränser härrör från de regnrika perioder för mellan 500 000 och 35 000 år sedan då regionen befolkades

(26 av 180 ord)

Historia

(1 av 1 ord)

Libyer, greker och romare

Namnet Libyen – ytterst härrörande från libu, i egyptiska källor benämning på en folkgrupp i trakten av Cyrenaika – användes av antikens

(22 av 153 ord)

Arabisk–islamiska erövring

Den arabisk–islamiska erövringen av Libyen, som efter romerska rikets delning hört till den bysantinska rikshalvan,

(15 av 106 ord)

Fatimiderna

Den shiitiska fatimiddynastin, som kom till makten 909, utvecklade Tripoli till en

(12 av 81 ord)

Hafsiderna

De syditalienska normanderna, som en kort tid kontrollerat viktiga städer som

(11 av 65 ord)

Cyrenaika och Fezzan under medeltiden

Cyrenaika hade en formell anknytning till Egypten, där fatimidkalifatet 1171 avlösts

(11 av 39 ord)

Osmansk överhöghet

År 1551 erövrade osmanerna Tripoli, som styrdes av en osmansk pasha med stöd av elitsoldater ur osmanska armén. En lokal officer, Ahmad Qaramanli, tog 1711 makten och lade grunden till en lokal dynasti, som formellt var underställd sultanen i Istanbul.

Handel parallellt med omfattande sjöröveri gav goda inkomster

(48 av 339 ord)

Det självständiga Libyen (från 1951)

Libyen slöt tjugoåriga vänskapspakter med Storbritannien och USA 1953 respektive 1954. Landområden för västliga militärbaser skulle upplåtas av Libyen i utbyte mot ekonomiskt bistånd. Libyen blev medlem i Arabförbundet 1953 och samverkade med övriga västvänliga konservativa stater inom förbundet, främst Saudiarabien.

År 1959 upptäcktes enorma oljefyndigheter i Libyen. Successivt växte statsinkomsterna, men då regimen inte klarade att få till stånd en ekonomisk utveckling – trots vissa reformåtgärder – växte den inhemska kritiken. År 1969 genomfördes en statskupp av en grupp

(80 av 637 ord)

Inbördeskrig och politiskt kaos

I februari 2011, kort efter det att folkliga revolter hade störtat de diktatoriska regimerna i grannländerna Tunisien och Egypten, utbröt protester mot Khadaffi i Benghazi i östra Libyen. Dödsskjutningar av demonstranter ledde till en väpnad revolt samt att oppositionella i Benghazi, tillsammans med avhoppare från regimen, bildade ett nationellt övergångsråd, National Transitional Council (NTC), som kort därefter förklarade sig vara det libyska folkets enda lagliga företrädare. Revolten spreds västerut längs kustområdet, innan regeringstrupperna gick till motoffensiv i början av mars.

(80 av 742 ord)

Medverkande

 • Anders Hansson
 • Anders Jönsson
 • Arne Anderberg
 • Curt Dahlgren
 • Gert Holmertz
 • Göran Andersson
 • Göran Burenhult
 • Hans Holmén
 • Inga Brandell
 • Ingvar Svanberg
 • Karin Ådahl
 • Lars Åhlander
 • Lennart Weibull
 • Marianne Aringberg-Laanatza
 • Michael Bogdan
 • Per Söderberg
 • Philip Halldén
 • Ragnar Hall
 • Sven Behrens
 • Tomas Gerholm
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors
 • Örjan Wikander
 • Östen Dahl

Litteraturanvisning

Befolkning och etnografi:
John Davis, Libyan Politics (1987).
Historia:
Eva Hernbäck & Göran Johnson, Libyen: Från Tripolitanien till Ghaddafis sista dagar (2012);
Dirk J. Vandewalle, A History of Modern Libya (2006);
J.L. Wright, Libya: A Modern History (1981).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Libyen. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/libyen