Libyen, stat i Nordafrika; 1,76 miljoner km2, 6,9 miljoner invånare (2020). Libyen gränsar i öster

(15 av 111 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Libyen består huvudsakligen av öken och halvöken. I den smala kustremsan vid Medelhavet ligger långsträckta oaser och saltmarskland. Hela Libyen har

(21 av 143 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Utmed Medelhavet utbreder sig en kustslätt med dyner, saltmarskland och oaser. Vid gränsen till Tunisien i nordväst finns Jifaraslätten, som höjer sig söderut till foten

(25 av 178 ord)

Klimat

Hela Libyen har ett torrt och hett klimat av ökenklimattyp med undantag

(12 av 85 ord)

Växtliv

De kustnära områdena har en flora av arter som är vitt utbredda i östra medelhavsområdet. Här

(16 av 112 ord)

Djurliv

I de någorlunda oförstörda skogarna i norr finns berbervildsvin (underart av vildsvin), vanligt piggsvin, rödräv och

(16 av 108 ord)

Naturskydd

Det fanns 2010 sex nationalparker. Dessutom fanns fyra större naturreservat.

(10 av 10 ord)

Befolkning

År 2020 hade Libyen en befolkningstäthet av 4 invånare per km2, men då 95 procent av landets yta består av öken lever mer än 90 procent av invånarna i kustzonen. Libyens befolkning har vuxit mycket snabbt, från 1,5 miljoner 1965 till 6,7 miljoner 2019.

Landet har en

(47 av 331 ord)

Språk

Officiellt språk är högarabiska. Talspråket är nyarabiska dialekter av badawityp. Mindre

(11 av 15 ord)

Religion

Islam är statsreligion, men författningen garanterar religionsfrihet. Nästan alla libyer är sunnitiska muslimer av malikitisk och i viss mån hanafitisk rättstradition. Många berber är ibaditer (jämför kharijiter). Politiskt spelar islam stor roll. Under turkiskt styre och under den italienska ockupationen utgjorde Sanusiya-orden (en puritansk och sufiinspirerad

(46 av 326 ord)

Utbildning

Vid Libyens självständighet (1951) var bara 10 % av befolkningen läs- och skrivkunnig. Skolväsendet, som därefter har byggts ut kraftigt, är både statligt

(23 av 157 ord)

Sociala förhållanden

Det sociala trygghetssystemet stammar från 1957, och har därefter byggts ut kraftigt. Hälso- och sjukvård är,

(16 av 110 ord)

Näringsliv

Innan olja upptäcktes på 1950-talet var Libyen ett fattigt ökenland med jordbruk som främsta näring. Oljan förändrade Libyen, och landet hade under 2000-talets inledande år bland de högsta BNP per capita i

(32 av 223 ord)

Jordbruk

Libyens regering tillmäter fortfarande jordbruket stor betydelse. Målet är att uppnå nationell självförsörjning med livsmedel. Trots att 1/5 av de

(20 av 136 ord)

Mineral

Libyen är relativt mineralfattigt, men förutom olja och naturgas utvinns svavel, salt, kalk, gips och järn. Det

(17 av 121 ord)

Industri

Libyens industri är svagt utvecklad, men en utbyggnad har länge haft högsta

(12 av 83 ord)

Utrikeshandel

Sedan 1961, då oljeexporten började, har Libyen haft ett betydande handelsöverskott. År 2010 svarade oljan för

(16 av 113 ord)

Kommunikationer

Före självständigheten kunde inlandet endast nås med kamel eller terränggående fordon. Under självständighetstiden

(13 av 86 ord)

Massmedier

Dagstidningsspridningen i Libyen är mycket begränsad (35 tidningsex. per 1 000 inv.,

(12 av 78 ord)

Statsskick och politik

Efter Muammar al-Khadaffis fall 2011 har ingen regering kontrollerat hela landet.

(11 av 54 ord)

Statsskick

Från den 2 mars 1977 fram till inbördeskriget 2011 fanns ingen regelrätt konstitution i Libyen. Landet styrdes i enlighet med en deklaration om ”överlämnande av makten till folket” (jamahiriya), enligt direktiven i Muammar al-Khadaffis ”Gröna bok”. Enligt den rådde ”direkt demokrati” där all representation genom val var förbjuden, liksom varje partibildning.

(51 av 362 ord)

Politik

Libyen är ett utpräglat klansamhälle. Lojalitet mot klanen eller lokalsamhället har för de flesta varit viktigare än känslan av samhörighet med den kolonialt skapade nationen. Det har också rått betydande motsättningar mellan landets västra del, Tripolitanien, och den östra, Cyrenaika. Inflytandet från radikala islamister, som avvisar demokrati, är starkt i vissa områden.

Dessa faktorer har bidragit till att Libyens försök att bygga en fungerande demokrati har stött på stora svårigheter. Processen inleddes 2011 då en

(75 av 532 ord)

Rättsväsen

Rättsordningen är traditionellt präglad av egyptisk och därigenom också fransk rätt.

(11 av 42 ord)

Mänskliga rättigheter

Det sönderfall som präglat Libyen sedan Muammar al-Khadaffi störtades 2011 har medfört att läget för de mänskliga rättigheterna, som redan i utgångsläget var undermåligt, har försämrats ytterligare. Även om lagar som skyddar mänskliga rättigheter formellt finns på plats och de flesta internationella konventioner ratificerats är dess genomslag ytterst begränsade.

Såväl statliga institutioner som milisgrupper och andra parallella maktutövare bryter mot de flesta principer på området. Även sociala och ekonomiska rättigheter har pressats tillbaka i takt med att ekonomin backat och

(80 av 623 ord)

Försvar

Försvaret bygger på selektiv värnplikt med en första tjänstgöring om 12–24 månader och omfattar (2008) 76 000 man.

(18 av 116 ord)

Film

Landet hade tidigare inte gjort sig känt i internationella filmsammanhang när det vid festivalen i Cannes 1981 presenterade sig med den enormt påkostade ”Slaget vid Tagrift”, vars handling utspelas 1928 när

(31 av 219 ord)

Konst och arkitektur

De äldsta bevarade byggnadsmonumenten från islamisk tid i Libyen är en palatsruin från fatimidisk tid samt lämningar av en stor moskéanläggning (900-talet). I närheten finns ruinerna av hamnstaden Madina Sultan med bostadskvarter och

(33 av 235 ord)

Musik

Traditionell musik har sin viktigaste funktion i samband med bröllop. Typiska slaginstrument är trumman darbuka och den tamburinliknande trumman bendir. Blåsinstrumentet zukra är i de södra och västra delarna av landet en typ av säckpipa men spelas i öster

(39 av 277 ord)

Förhistoria

En majoritet av de arkeologiska ytfynd som gjorts inom Libyens gränser härrör från de regnrika perioder för mellan 500 000 och 35 000 år sedan då regionen befolkades av

(29 av 191 ord)

Historia

(1 av 1 ord)

Libyer, greker och romare

Namnet Libyen – ytterst härrörande från libu, i egyptiska källor benämning på en folkgrupp i trakten av Cyrenaika – användes av antikens

(22 av 154 ord)

Arabisk–islamiska erövring

Den arabisk–islamiska erövringen av Libyen, som efter romerska rikets delning hört till den bysantinska rikshalvan,

(15 av 106 ord)

Fatimiderna

Den shiitiska fatimiddynastin, som kom till makten 909, utvecklade Tripoli till en

(12 av 81 ord)

Hafsiderna

De syditalienska normanderna, som en kort tid kontrollerat viktiga städer som

(11 av 65 ord)

Cyrenaika och Fezzan under medeltiden

Cyrenaika hade en formell anknytning till Egypten, där fatimidkalifatet 1171 avlösts

(11 av 40 ord)

Osmansk överhöghet

År 1551 erövrade osmanerna Tripoli, som styrdes av en osmansk pasha med stöd av elitsoldater ur osmanska armén. En lokal officer, Ahmad Qaramanli, tog 1711 makten och lade grunden till en lokal dynasti, som formellt var underställd sultanen i Istanbul.

Handel parallellt med omfattande sjöröveri gav goda inkomster

(48 av 340 ord)

Det självständiga Libyen (från 1951)

Libyen slöt tjugoåriga vänskapspakter med Storbritannien och USA 1953 respektive 1954. Landområden för västliga militärbaser skulle upplåtas av Libyen i utbyte mot ekonomiskt bistånd. Libyen blev medlem i Arabförbundet 1953 och samverkade med övriga västvänliga konservativa stater inom förbundet, främst Saudiarabien.

År 1959 upptäcktes enorma oljefyndigheter i Libyen. Successivt växte statsinkomsterna, men då regimen inte klarade att få till stånd en ekonomisk utveckling – trots vissa reformåtgärder – växte den inhemska kritiken. År 1969 genomfördes en statskupp av en grupp

(80 av 692 ord)

Inbördeskrig och politiskt kaos

I februari 2011, kort efter det att folkliga revolter hade störtat de diktatoriska regimerna i grannländerna Tunisien och Egypten, utbröt protester mot Khadaffi i Benghazi i östra Libyen. Dödsskjutningar av demonstranter ledde till en väpnad revolt samt att oppositionella i Benghazi, tillsammans med avhoppare från regimen, bildade ett nationellt övergångsråd, National Transitional Council (NTC), som kort därefter förklarade sig vara det libyska folkets enda lagliga företrädare. Revolten spreds västerut längs kustområdet, innan regeringstrupperna gick till motoffensiv i början av mars.

(80 av 807 ord)

Medverkande

 • Anders Hansson
 • Anders Jönsson
 • Ann Wilkens
 • Arne Anderberg
 • Curt Dahlgren
 • Gert Holmertz
 • Göran Andersson
 • Göran Burenhult
 • Hans Holmén
 • Inga Brandell
 • Ingvar Svanberg
 • Karin Ådahl
 • Lars Åhlander
 • Lennart Weibull
 • Marianne Aringberg-Laanatza
 • Michael Bogdan
 • Per Söderberg
 • Philip Halldén
 • Ragnar Hall
 • Sven Behrens
 • Tomas Gerholm
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors
 • Örjan Wikander
 • Östen Dahl

Litteraturanvisning

Befolkning och etnografi:
John Davis, Libyan Politics (1987).
Historia:
Eva Hernbäck & Göran Johnson, Libyen: Från Tripolitanien till Ghaddafis sista dagar (2012);
Dirk J. Vandewalle, A History of Modern Libya (2006);
J.L. Wright, Libya: A Modern History (1981).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Libyen. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/libyen