Växt- och djurliv:
K. Fægri, Norges planter (1970);
R. Frislid & A. Semb-Johansson, Norges dyr (1969);
O. Sandlund (utgivare), Biologisk mangfold i Norge: En landstudie (1992).
Religion:
A. Aarflot & C.F. Wisløff, Norsk kirkehistorie 1–3 (1966–71);
F. Birkeli, Hva vet vi om kristningen av Norge? (1982).
Sociala förhållanden:
K. Halvorsen, Innføring i sosial politikk (1990).
Massmedier:
T.M. Høeg, Norske aviser 1763–1969 1–2 (1973–74);
K. Lundby & K.-A. Futsæter, Flerkanalsamfunnet (1993);
G.C. Wasberg, Norsk presse i hundre år, 1820–1920 (1969).
Bok- och förlagsväsen:
H.L. Tveterås, Den norske bokhandels historie 1–3 (1950–86).
Statsskick och politik:
Slutrapport/Maktutredningen, Norges offentliga utredningar 1982:3;
J. Andenæs, Statsforfatningen i Norge (7:e upplagan 1990);
H. Valen, Valg og politikk: Et samfunn i endring (1981).
Litteratur:
E. Beyer (utgivare), Norges litteraturhistorie 1–6 (1974–75);
I. Engelstad m.fl. (utgivare), Norsk kvinnelitteraturhistorie 1–3 (1988–90);
T. Ørjasæter m.fl., Den norske barnelitteraturen gjennom 200 år (1981).
Drama och teater:
A. Aarseth m.fl. (utgivare), Norsk litteratur i tusen år (1994);
L. Lyche, Norges teaterhistorie (1991).
Film:
P. Cowie, Scandinavian Cinema (1992);
S. Evensmo, Det store tivoli (2:a upplagan 1992).
Konst, konsthantverk:
K. Berg (utgivare), Norges kunsthistorie 1–7 (1981–83);
E. Dæhlin, Norsk samtidskunst (1990);
J.-L. Opstad, En ny bevissthet: norsk kusthåndverk 1970–1990 (1989);
A. Wichstrøm, Kvinner ved staffeliet (1983);
F. Wildhagen, Norge i form (1988).
Arkitektur:
O. Brochmann, Bygget i Norge 1–2 (1979–81);
Nils-Ole Lund, Nordisk arkitektur (1991).
Musik:
A. Bjørndal & B. Alver, - og fela ho lét (2:a upplagan 1985);
O. Engell m.fl. (utgivare), Jazz i Norge (1975);
Å. Gjøstein Blom & O. Bø (utg), Norske ballader i oppskrifter frå 1800-talet (1973);
N. Grinde, Norsk musikkhistorie (3:e upplagan 1981).
Dans:
E. Bakka, Norske dansetradisjonar (1978).
Folkkultur:
P. Anker, Folkekunst i Norge (1975);
Arne Berg, Norske gardstun (1968);
B. Berggreen, Da kulturen kom til Norge (1989);
K. Visted & H. Stigum, Vår gamle bondekultur 1–2 (3:e upplagan 1975).
Förhistoria, Historia:
S. Bagge & K. Mykland, Norge i dansketiden: 1380–1814 (1987);
Harald Gustafsson, Nordens historia (1997);
A. Hagen, Norges Oldtid (3:e upplagan 1983);
K. Helle m.fl. (utgivare), Aschehougs Norgeshistorie 1–12 (1994–98);
K. Mykland m.fl., Handbok i Norges historie 1–6 (1972–86);
K. Mykland (utgivare), Norges historie 1–15 (1976–80);
L.-A. Norborg & L. Sjöstedt, Grannländernas historia (5:e upplagan 1996);
Klas Åmark, Hundra år av välfärdspolitik: Välfärdsstatens framväxt i Norge och Sverige (2005).
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Källangivelse
Nationalencyklopedin, Litteraturanvisning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/norge/litteraturanvisning