pappersmasse- och pappersindustri, de delar av skogsindustrin som tillverkar pappersmassa och

(11 av 43 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Global konsumtion och produktion

Under tillväxtåren från mitten av 1950-talet och på 1960-talet steg den globala papperskonsumtionen med i genomsnitt mer än 5 procent per år. Efter en kraftig tillbakagång under

(27 av 180 ord)

Sverige

(1 av 1 ord)

Sverige och världsmarknaden

Av totalproduktionen i världen svarade Sverige 2011 för drygt 6 procent av massa- och knappt 3 procent av pappersproduktionen. Av världsexporten på 112 miljoner ton papper 2011 kom sammanlagt 51 procent från USA, Tyskland, Finland, Sverige och Canada. Av den svenska produktionen av både papper och massa går cirka 90 procent på export.

Nettoexportvärdet var 1997 cirka 75 miljarder kronor och Sverige tredje största exportör av såväl pappersmassa som papper. Andelen som gått till utomeuropeiska länder, främst Kina, har det senaste decenniet ökat starkt.

(84 av 1386 ord)

Råvaran.

Massaindustrins vedråvara utgörs av rundvirke (massaved samt vid inköpet redan flisad ved, massaflis) av barr- och lövträd samt av biprodukter från sågverken, främst sågverksflis. År 1992 var vedförbrukningen

(28 av 192 ord)

Tekniken miljöanpassas.

Efter hand som fabriksenheterna blev större blev också deras skadeverkan på miljön alltmer framträdande. Främst gällde det utsläpp med avloppsvattnet av fibermaterial, löst organiskt material och kemikalier (bland annat klorföreningar från blekningen) samt av illaluktande svavelhaltiga ämnen till

(38 av 268 ord)

Historik

(1 av 1 ord)

Från hantverk till industri.

Tillverkningen av papper baserad på textillump förblev ett hantverk ända till sekelskiftet

(12 av 84 ord)

Trä ersätter lump

Redan på 1750-talet fanns idéer om trä som ett möjligt surrogat för lump vid papperstillverkningen. Inte förrän i mitten av 1800-talet kom dock praktiska lösningar. Utvecklingen skedde efter två linjer,

(30 av 213 ord)

De kemiska kokmetoderna introduceras.

Världens första fabrik för tillverkning av massa genom kokning av flisad ved under högt tryck i natronlut anlades 1860 i Pennsylvania i USA. Metoden kallades natron- eller sodametoden. Senare kom sulfatprocessen.

(31 av 215 ord)

Expansion längs norrlandskusten.

Decennierna kring 1900 präglades av en stark utveckling av industrin, som dock redan tidigt visade sig känslig för konjunkturförändringar och överetablering. Massaproduktionen ökade från knappt 100 000 ton 1892 till cirka 1,2 miljoner ton 1915. För pappersindustrin var motsvarande tal ca 50 000 ton och drygt 300 000 ton. Omkring 75 procent av massan och 50 procent av pappersproduktionen exporterades 1915; i båda fallen var Storbritannien den främsta avnämaren. Av massaproduktionen 1915 svarade sulfitmassan för

(75 av 489 ord)

Medverkande

  • Gustaf von Segebaden
  • Håkan Lindgren
  • Jan Jörnmark
  • Ulf Erlandsson

Litteraturanvisning

Litt.
Sven Rydberg, Papper i perspektiv: Massa- och pappersindustri i Sverige under hundra år ( 1990);
M. Svensén, ”Skogsindustri”, Sveriges Industri 1992.
Källangivelse
Nationalencyklopedin, pappersmasse- och pappersindustri. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/pappersmasse-och-pappersindustri