Rökstenen, runsten från 800-talet med över 750 runor, den längsta runinskrift som är känd. Dess ursprungliga placering är inte bekant, men troligen har den rests inte långt från sin nuvarande plats, vid kyrkan i Röks socken, Östergötland. Den mäktiga stenen, två och en halv meter hög ovan jord, har sannolikt givit upphov till

(53 av 376 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?
  • Författare:
  • Lena Peterson

Litteraturanvisning

M.P. Barnes, ”Rök-steinen – noen runologiske og språklige overveielser”, Maal og minne 2007;
O. Grønvik, Der Rökstein: Über die religiöse Bestimmung und das weltliche Schicksal eines Helden aus der frühen Wikingerzeit ( 2003);
Helmer Gustavson, ”Rök § 2: Runologisches”, Reallexikon der germanischen Altertumskunde 25 ( 2003);
L. Lönnroth, ”The riddles of the Rök-stone: A structural approach”, Arkiv för nordisk filologi 92 ( 1977);
B. Ralph, ”Gåtan som lösning: Ett bidrag till förståelsen av Rökstenens runinskrift”, Maal og minne 2007;
E. Wessén, Runstenen vid Röks kyrka ( 1958);
E. Wessén, ”Rök, ett fornminne och ett ortnamn”, Fornvännen 1975 ( med utförlig bibliografi);
G. Widmark, ”Tolkningen som social konstruktion: Rökstenens inskrift”, Runor och ABC: Elva föreläsningar från ett symposium i Stockholm våren 1995 ( 1997).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Rökstenen. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/rökstenen