Rökstenen, runsten från 800-talet med över 750 runor, den längsta runinskrift som är känd. Dess ursprungliga placering är inte bekant, men troligen har den rests inte långt från sin nuvarande plats, vid kyrkan i Röks socken, Östergötland. Den mäktiga stenen, två och en halv meter hög ovan jord, har sannolikt givit upphov till

(53 av 376 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Lena Peterson

Litteraturanvisning

M.P. Barnes, ”Rök-steinen – noen runologiske og språklige overveielser”, Maal og minne 2007;
O. Grønvik, Der Rökstein: Über die religiöse Bestimmung und das weltliche Schicksal eines Helden aus der frühen Wikingerzeit ( 2003);
Helmer Gustavson, ”Rök § 2: Runologisches”, Reallexikon der germanischen Altertumskunde 25 ( 2003);
L. Lönnroth, ”The riddles of the Rök-stone: A structural approach”, Arkiv för nordisk filologi 92 ( 1977);
B. Ralph, ”Gåtan som lösning: Ett bidrag till förståelsen av Rökstenens runinskrift”, Maal og minne 2007;
E. Wessén, Runstenen vid Röks kyrka ( 1958);
E. Wessén, ”Rök, ett fornminne och ett ortnamn”, Fornvännen 1975 ( med utförlig bibliografi);
G. Widmark, ”Tolkningen som social konstruktion: Rökstenens inskrift”, Runor och ABC: Elva föreläsningar från ett symposium i Stockholm våren 1995 ( 1997).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Rökstenen. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/rökstenen