Scala (av engelska scalable language ’skalbart språk’), objektfunktionellt programspråk för datorer anpassat för både objektorientering och funktionell prorgrammering, skapat och utvecklat av Martin Odersky (född 1958). Utvecklingen av Scala har, med början 2001, skett dels vid École

(37 av 264 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Exempel på programmeringslösningar

Eftersom Scala är kompatibelt med Java kan man använda redan skrivna Javaklasser i Scalaprogram. Detta kan illustreras med följande funktion för att beräkna fakulteten n! = 1 × 2 × 3 × ... × n för godtyckligt stora heltal n:

import java.math.BigInteger;

def factorial(n: BigInteger): BigInteger =

if (n == BigInteger.ZERO)

BigInteger.ONE

else

n.multiply(factorial(n.subtract(BigInteger.ONE)))

Här används Javaklassen BigInteger för att beräkna n! genom ett rekursivt anrop med (n-1) tills

(69 av 458 ord)

Medverkande

  • Jonas Skeppstedt

Litteraturanvisning

Olle Kullberg, Ett första steg i Scala ( 2011);
Martin Odersky, Lex Spoon & Bill Venners, Programming in Scala ( 2011).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Scala. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/scala-(3)