SEB, Skandinaviska Enskilda Banken, S-E-Banken, Stockholm, bank bildad 1972 genom sammanslagning av Stockholms Enskilda Bank och Skandinaviska Banken. SEB är moderbolag i

(22 av 155 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Stockholms Enskilda Bank

Stockholms Enskilda Bank (SEB) grundades 1856 av A.O. Wallenberg som ett solidariskt bankbolag med sedelutgivningsrätt. Det var den första affärsbanken i Stockholm. Under högkonjunkturen 1870–74 ökade SEB sin riskexponering avsevärt, och under den efterföljande krisen utsattes

(36 av 251 ord)

Skandinaviska Kreditaktiebolaget

Skandinaviska Kreditaktiebolaget (SKAB) trädde i verksamhet 1864; Skandinaviska Banken blev bankens officiella namn först 1939. SKAB var Sveriges första aktiebank grundad på principen om delägarnas begränsade ansvarighet och utan sedelutgivningsrätt. Ursprungligen var banken tänkt som en

(36 av 255 ord)

SEB-koncernen

Genom fusionen mellan Stockholms Enskilda Bank och Skandinaviska Banken 1972 skapades en ny svensk storbank med en utpräglad industriell och internationell

(21 av 147 ord)

Medverkande

  • Håkan Lindgren
  • Ingvar Körberg

Litteraturanvisning

Torsten Carlsson, Skandinaviska Banken i näringsliv och samhälle 1939–1971 ( 1997);
O. Gasslander, Bank och industriellt genombrott 1–2 ( 1956–59);
Håkan Lindgren, Bank, investmentbolag, bankirfirma ( 1988);
Ulf Olsson, Bank, familj och företagande ( 1986);
E. Söderlund, Skandinaviska Banken i det svenska bankväsendets historia 1–2 ( 1964–78);
L.-E. Thunholm, Den stora fusionen ( 1996);
L.-E. Thunholm, Flydda tider ( 2005).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, SEB. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/seb