stenåldern, samlingsbenämning på den äldsta och mest omfattande delen av människans förhistoria. Stenåldern indelas i följande kronologiska faser. Paleolitikum (äldre

(20 av 140 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Material

Stenredskapen tillverkades ofta av flinta, obsidian eller mikrokristallina bergarter som kvarts och kvartsit, vilka är lätta

(16 av 109 ord)

Forskningshistorik

Redan under 1700-talet uppfattades vissa stenföremål såsom framställda av människor ”före syndafloden”, och följande sekel anknöts

(16 av 114 ord)

Paleolitikum

Till människans första redskap hörde obetydligt bearbetade rullstenar (engelska pebble tools) och huggverktyg (choppers) i form av vasskantade stenar. Sådana har påträffats

(22 av 152 ord)

Mesolitikum

Vid istidens slut för ca 11 000 år sedan uppträdde i Europa samt i stora

(15 av 91 ord)

Neolitikum

Kunskapen om boskapsskötsel och åkerbruk utvecklades sannolikt ur specialiserad insamling och jakt i Mellersta Östern under istidens slutskede (jämför bördiga halvmånen). Införandet av djurhållning, åkerbruk och bysamhällen var

(28 av 197 ord)

Social organisation och kultur

Det är knappast möjligt att kort sammanfatta människans globala levnadsförhållanden under denna mycket långa period. De slutsatser som kan dras av ibland ofullständiga eller enahanda fyndmaterial är i sin tur närmast ofrånkomligen produkter av en given forsknings- eller kultursyn. I försöken att bilda sig en uppfattning om

(47 av 330 ord)

Medverkande

  • Lars Larsson

Litteraturanvisning

G. Burenhult (utgivare), Bra Böckers encyklopedi om människans historia 1–3 (svensk översättning 1993–94);
T. Champion m.fl., Prehistoric Europe (1984);
B.M. Fagan, People of the Earth (9:e upplagan 1997);
Lars Larsson, ”Stenåldern”, Signums svenska konsthistoria 1 (1994);
A. Marshack, The Roots of Civilization (2:a upplagan 1991);
J.E. Pfeiffer, The Creative Explosion: An Enquiry into the Origins of Art and Religion (1982);
M. Sahlins, Stone Age Economics (1972);
A. Whittle, Europe in the Neolithic (1996);
J. Wymer, The Palaeolithic Age (1982).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, stenåldern. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/stenåldern