Den äldsta kända musiken i Storbritannien är de keltiska bardernas sånger. Rester av denna tradition levde kvar i Wales långt in i modern tid. Litterära och ikonografiska källor samt fynd av musikinstrument ger glimtar av örikets musikliv under tidig medeltid. Bl.a. har rester av lyror och harpor hittats, och beskrivningar och avbildningar av den stora orgel med 400 pipor som ca 950 byggdes i Winchesterkatedralen vittnar om en driven hantverksskicklighet.

Flerstämmig kyrkomusik finns bevarad från ca 1000 i Worcestertroparierna, medan

(80 av 933 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Populärmusik

Industrialisering och urbanisering befrämjade tidigt utvecklingen av en marknad för populärmusik i Storbritannien. De former av musikalisk underhållning som uppstått under 1700-talet i pleasure gardens, ballad opera och värdshusmusik vidarefördes under 1800-talet i music hall-formen. Inom denna genre framträdde efter hand populära artister som George Leybourne och Marie Lloyd, och den kopplades under 1800-talets senare del i allt högre

(59 av 421 ord)

Medverkande

  • Alf Björnberg
  • Boel Lindberg
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Musik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/storbritannien/musik