(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Terrängformer och berggrund

Större delen av Tanzania utgörs av slätter och platåer, främst den stora centrala högplatån. Dock har landytan en utpräglad relief med Afrikas högsta berg, Kilimanjaro (5 895 m ö.h.), och jordens näst djupaste sjö, Tanganyikasjön (1 435 m djup), samt ett

(41 av 258 ord)

Klimat

Tanzania har ett tropiskt savannklimat och stäppklimat på högplatåerna. Temperaturen varierar

(11 av 67 ord)

Växtliv

Tanzania. har en lång rad olika vegetationstyper, och floran är mycket artrik. Mangrove förekommer vid kusten, främst vid flodmynningarna. Savanner med högväxta gräs, snår

(24 av 170 ord)

Djurliv

Djurlivet hör till de rikaste i Afrika, åtminstone vad gäller savannlevande arter. Det finns drygt 300 arter däggdjur, inklusive nästan alla de typiska afrikanska. Här

(25 av 175 ord)

Naturskydd

År 1996 hade Tanzania tolv nationalparker, varav de största var savannområdet

(11 av 30 ord)

Medverkande

  • Arne Anderberg
  • Ragnar Hall
  • Sven Behrens
  • Ulf Gärdenfors
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Natur. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/tanzania/natur